Skip To Content
Dojazd

Užitočné informácie o dojazde elektrických vozidiel

Časy, keď boli elektrické vozidlá dobré len na krátke cesty, sú dávno preč

Dojazd akumulátora na vzostupe

Vývoj v oblasti dojazdu akumulátorov pokračuje rýchlym tempom: dnes elektrické vozidlá ponúkajú značný dojazd a spolu s ním slobodu, po ktorej túžite. Dojazd v rozmedzí 250 až 300 km alebo i viac je štandardný – a hranice sa neustále posúvajú nahor. Viac informácií o tejto téme nájdete tu.

Ako sa počíta dojazd elektrického vozidla

Celosvetovo štandardizovaná metóda merania dojazdu elektrických vozidiel sa nazýva „celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá“ – skrátene WLTP. 

Niekedy sa stretnete aj so skratkou NEDC: znamená „nový európsky jazdný cyklus“ (angl. „New European Driving Cycle“), ale tento skúšobný postup pre Európu nahradil v roku 2021 postup WLTP. 

Nový jazdný cyklus WLTP poskytuje realistickejšie údaje o spotrebe, pretože zohľadňuje situácie, ktoré sú podobnejšie každodennému životu než štandard NEDC – najlepší spôsob, ako môžete odhadnúť svoju dennú spotrebu.

WLTP znamená:

 

  •     Realistickejšiu jazdnú dynamiku a vonkajšiu teplotu
  •     Väčšiu skúšobnú vzdialenosť
  •     Vyššiu priemernú a najvyššiu rýchlosť
  •     Menej nečinnosti
  •     Viac brzdenia a zrýchlenia.

 

Viac informácií o metódach merania NEDC a WLTP si môžete prečítať tu.

 

1Vyššie uvedené hodnoty boli stanovené pomocou skúšobného postupu WLTP (nariadenie Komisie (ES) č. 715/2007 a nariadenie (EÚ) č. 2017/1151). Skutočný dojazd sa môže v každodenných podmienkach líšiť a závisí od rôznych faktorov, najmä od osobného štýlu jazdy, podmienok na trase, vonkajšej teploty, používania vyhrievania a klimatizácie a tepelného kondicionovania.

Skúšobná metóda elktrického dojazdu

Na svete existujú pre dojazd elektrických vozidiel dva bežné skúšobné postupy: WLTP (celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá) a EPA (americký Úrad na ochranu životného prostredia). Oba stanovujú svoje údaje veľmi blízko každodennej praxi.

Pri skúške NEDC, ktorá sa používala v Európe do konca roku 2020, boli skúšobné možnosti menej realistické: priemerná rýchlosť bola 34 km/h, vozidlo bolo naložené iba do 100 kg (čo nezodpovedá ani spoločnej hmotnosti vodiča a spolujazdca) a skutočné podmienky ako teplota, poveternostné podmienky či štýl jazdy neboli vôbec zohľadnené. 

Obe bežne používané skúšobné metódy vám dnes ponúkajú lepšiu možnosť realisticky odhadnúť dojazd svojho elektrického vozidla: priemerná rýchlosť je 46,5 km/h (najvyššia 131 km/h) a trvanie skúšky sa zvýšilo z 21 na 30 minút.

WLPT skúma aj všetky dostupné kombinácie motora a prevodovky i voliteľné vybavenie, ktoré majú takisto vplyv na hmotnosť a aerodynamiku vozidla. Navyše merania sa vykonávajú pri teplote 23 °C a tiež pri teplote 14 °C, či zodpovedá priemernej teplote v Európe.

Užitočné informácie o dojazde

Ako ďaleko dokáže zájsť elektrické vozidlo?

Maximálny dojazd modelu Corsa-e meraný podľa WLTP je až 337 km1 pri plne nabitom akumulátore. Táto hodnota sa však môže v každodenných podmienkach líšiť a závisí od faktorov, ako je váš osobný štýl jazdy, typ trasy a prekonané výškové metre, vonkajšia teplota, používanie kúrenia a klimatizácie a prípadná hmotnosť navyše.

Čo má najväčší vplyv na dojazd elektrického vozidla?

Najväčší vplyv na dojazd má rozhodne váš štýl jazdy. Vysoká rýchlosť a časté zrýchľovanie zaručujú, že na svojom elektrickom vozidle prejdete kratšiu vzdialenosť. No keďže dojazd sa neustále prepočítava, vždy máte možnosť svoj štýl jazdy upraviť.