Skip To Content
Ochranné známky a autorské práva

Ochranná známka & autorské práva

Autorské práva

Autorské práva 2017- Všetky práva vyhradené – Opel Automobile GmbH

Ochranná známka

Značky zobrazené na tomto webe vrátane, ale nie iba pre: Opel Automobile GmbH, so sídlom v Rüsselsheime, Nemecko a Vauxhall, so sídlom v Lutone, Veľká Británia a ich znakov, emblémov, sloganov a názvov vozidiel sú ochrannou známkou Opel Automobile GmbH a Vauxhall Motors Ltd, ich pobočiek, partnerov a lincencovaných subjektov.