Skip To Content
Servisná prehliadka

Servisná prehliadka Opel

Pravidelný servis a údržba u vášho Predajcu Opel pomôže udržiavať vaše vozidlo v špičkovom stave. Váš motor si zachová účinnosť, čím sa zníži spotreba paliva aj emisie CO2. Tým sa vám zároveň znížia náklady a vy budete môcť byť pokojní, že váš Opel je bezpečný a spoľahlivý.

Servisná prehliadka

Využite odbornú starostlivosť našich plne vyškolených technikov, originálnych dielov Opel a bezplatnú kontrolu bezpečnostných vylepšení, zvolávacích akcií a aktualizácií softvéru. Do svojej servisnej knižky zároveň dostane známku Opel.


Zriedkavá výmena oleja alebo používanie nesprávneho typu oleja zvyšuje produkciu emisií C02 a zároveň skracuje životnosť vášho motora. Váš predajca Opel používa najúspornejší olej vhodný pre vaše vozidlo v záujme zníženia jeho spotreby paliva. Navyše merače tlaku v pneumatikách, ktoré používa značka Opel, sú mimoriadne presné a zaručujú, že tlak vo vašich pneumatikách bude nastavený správne. Príliš nízky tlak v pneumatikách zvyšuje spotrebu paliva, a tým aj vaše náklady na pohonné hmoty.
Počas vašej plánovanej servisnej prehliadky skontrolujeme stav vzduchového filtra, aby sme sa presvedčili, či funguje správne. Blokované filtre spôsobujú, že motor pracuje ťažšie, v dôsledku čoho sa zvyšujú aj emisie C02.
Tak ako každé vozidlo, aj váš Opel potrebuje pravidelný servis, aby zostal v čo najlepšom stave a zachoval si svoju hodnotu. Iba autorizovaný servis Opel najlepšie pozná technológiu vášho vozidla a je vybavený špeciálnymi nástrojmi a najmodernejšími počítačovými diagnostickými zariadeniami, ktoré zabezpečia vysokú kvalitu opravy za primeranú cenu.

Odporúčame, aby vozidlá absolvovali servis každý rok alebo po najazdení 30 000 kilometrov.
Overte si v používateľskej príručke, čo presne váš Opel potrebuje.

Rozsah prehliadky vo vašom autorizovanom servise Opel:
­

 • Výmena olejového filtra
  ­
 •  Výmena vnútorného filtra
  ­
 •  Kontrola akumulátora
  ­
 •  Výmena brzdovej kvapaliny
  ­
 •  Funkčná kontrola (karoséria, pneumatiky, výfuk)
  ­
 •  Funkčná kontrola (brzdy, motor, podvozok)
  ­
 •  Funkčná kontrola (svetlá a elektronika)