Skip To Content
WLTP Hodnoty Spotreby Paliva
Všetky nové vozidlá sa musia podrobiť štandardizovanému skúšobnému postupu, pri ktorom sa meria, koľko paliva vozidlo spotrebuje a či spĺňa prísne hraničné hodnoty emisií. Pre nové osobné vozidlá sa od 1. septembra 2017 v rámci EÚ zaviedol nový „celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá“ (WLTP). Tento nahrádza postup NEDC (nový európsky jazdný cyklus), ktorý sa používal od roku 1992. Všetci výrobcovia automobilov musia od 1. septembra 2018 povinne uverejňovať hodnoty zo skúšok na základe nového jazdného cyklu. Na tejto stránke nájdete najdôležitejšie fakty o postupe WLTP a ako sa líši od postupu NEDC, ako aj informácie o emisnej norme EURO 6d-TEMP a o tom, ako súvisí s postupom na meranie emisií pri skutočnej jazde (RDE).
 
Zistiť viac

WLTP verzus NEDC

WLTP NEDC
Teplota pri štarte 14°C 20-30°C
Čas cyklu 30 min 20 min
Podiel času státia 13% 25%
Dĺžka cyklu cca 23 km cca 11 km
Rýchlosť Priemerná: 46.6 km/h
Maximálna:131 km/h
Priemerná: 34 km/h
Maximálna: 121 km/h
Jazdný výkon Priemerná: 7kW
Maximálny: 47 kW
Priemerná: 4kW
Maximálny: 34 kW
Vplyv voliteľnej výbavy, klimatizácie a valivého odporu
Voliteľná výbava sa berie do úvahy z hľadiska hmotnosti, aerodynamiky a valivého odporu. Bez klimatizácie. Hodnoty zohľadňujú len valivý odpor.

WLTP: realistickejšie hodnoty spotreby paliva.

Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá (WLTP) bol zavedený 1. septembra 2017 pre nové typy vozidiel. O 12 mesiacov neskôr sa stal záväzným pre všetky osobné vozidlá a nahradil nový európsky jazdný cyklus (NEDC), ktorý sa používal predtým. Napriek tomu, že stále ide o laboratórne skúšky, postup WLTP bol zavedený so zámerom poskytnúť zákazníkom údaje o spotrebe paliva, ktoré viac zodpovedajú jazde v reálnych podmienkach a zaručujú novú úroveň transparentnosti.

WLTP zohľadňuje:

  • realistickejšiu jazdnú dynamiku a vonkajšiu teplotu,
  • väčšiu testovaciu vzdialenosť,
  • vyššiu priemernú a maximálnu rýchlosť,
  • kratšie zdržanie,
  • viac brzdenia a akcelerácie.Hodnoty stanovené podľa jazdného cyklu WLTP ovplyvňuje tiež voliteľná výbava.
Hodnoty podľa WLTP týkajúce sa vozidiel značky Opel, o ktoré máte záujem, nájdete v rámci konfigurátora.

Čo je to jazdný cyklus WLTP?

Čo je to jazdný cyklus WLTP?

Jazdný cyklus WLTP pozostáva z niekoľkých fáz, ktoré vychádzajú z profilov každodennej jazdy motoristov z celého sveta. V porovnaní s cyklom NEDC je dynamickejší, zahŕňa menej fáz státia a vychádza z vyšších rýchlostí počas dlhšieho času, aby sa zohľadnili súčasné jazdné situácie.

 

Každá kombinácia motora a prevodovky konkrétneho typu vozidla sa testuje s najhospodárnejšou výbavou, ako aj s výbavou, ktorá je z hľadiska spotreby paliva najnáročnejšia. A hoci po zavedení postupu WLTP došlo k zvýšeniu uverejňovaných hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, teraz viac zodpovedajú skutočnej spotrebe paliva a skutočným emisiám CO2.

Prečítajte Si Viac Zobraziť Menej

Euro 6 a RDE

PARAMETRE SKÚŠOBNÉHO POSTUPU WLTP RDE
Teplota 14 - 23°C

3-30°C

mierne testovacie podmienky

Hmotnosť Prázdne vozidlo
plus vodič a 15 % záťaž
Až 90 % dodatočná záťaž
Trvanie 30 minút 90 – 120 minút
Trasy Definovaný cyklus Akákoľvek trasa (mesto, mimo mesta, diaľnica) v rámci testovacích podmienok

Test v reálnom živote

Podľa nových emisných štandardov EURO 6d-TEMP budú musieť autá dokázať svoje schopnosti v oblasti emisií podľa ešte striktnejších pravidiel. TO znamená, že hraničné hodnoty oxidov dusíka (NOx) a pevných častíc nielenže nesmú prekročiť limity nových laboratórnych podmienok daných WLTP, ale musia byť potvrdené aj každodennými skúškami.

 

Takže testovacia procedúra RDE (Real Driving Emissions – Emisie z Reálnej Jazdy) nevyžaduje presne stanovený jazdný cyklus; vzdialenosť, zrýchľovanie, vonkajšia teplota, veterné podmienky a situácia na ceste sa vyberá voľne, podľa daných štatistických údajov o týchto podmienkach.