Od 1. septembra 2017 boli niektoré nové vozidlá už homologované na základe celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP), čo je nový, realistickejší skúšobný postup na meranie spotreby paliva a emisií CO2. V prípade osobných vozidiel skúšobný postup WLTP od 1. septembra 2018 úplne nahradil predošlý postup NEDC (nový európsky jazdný cyklus).

Jazdný cyklus podľa postupu WLTP („celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidla“) sa zameriava na kľúčové problémy vytýkané postupu NEDC („nový európsky jazdný cyklus“). Predovšetkým nový profil jazdy v rámci jazdného cyklu WLTP lepšie zodpovedá dnešnej každodennej prevádzke a nemeria sa len pre základné vozidlo, ale zohľadňuje pritom aj vplyv doplnkového voliteľného vybavenia.

Realistickejšie testovacie podmienky vedú k tomu, že hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 namerané podľa WLTP sú v mnohých prípadoch vyššie v porovnaní s hodnotami nameranými podľa NEDC. Denná spotreba paliva vozidla do veľkej miery závisí od individuálneho profilu používania a od toho kde a ako sa s ním jazdí: v mestskej premávke, po okresných cestách alebo na diaľnici. V rámci jazdného cyklu WLTP sú tieto rozdiely lepšie zohľadnené. Namiesto počítania len hodnôt „v meste, mimo mesta a kombinovanej spotreby“ (ako ustanovujú nariadenia (ES) č. 715/2007 a 692/2008) na základe teoretickejšieho jazdného profilu poskytuje WLTP štyri individuálne hodnoty pre rôzne vopred stanovené profily cestovania (nízky, stredný, vysoký a extra vysoký), ktoré vychádzajú zo štatistických prieskumov a analýzy používateľských profilov a priemerov. Jazdný cyklus WLTP je navyše oveľa dynamickejší než NEDC a odráža väčšie zrýchlenie, vyššiu priemernú rýchlosť a vyššiu maximálnu rýchlosť.

Zo zákona sa však stále vyžaduje zverejňovanie hodnôt spotreby paliva a emisií podľa cyklu NEDC. Tieto hodnoty predstavujú spätný prepočet hodnôt nameraných podľa WLTP.