Skip To Content

Pravidlá ochrany osobných údajov a súbory cookies

Tieto webové stránky prevádzkuje spoločnosť O Automobil Import, s.r.o., (“Opel”) ako „prevádzkovateľ“. Všetky ostatné mikrostránky prevádzkované spoločnosťou O Automobil Import, s.r.o. sú umiestnené v Európe na hostiteľských serveroch nášho IT dodávateľa MRM (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko). Sídlo spoločnosti O Automobil Import, s.r.o. sa nachádza v Slovenskej republike na adrese O Automobil Import, s.r.o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava.

 

Pred používaním týchto webových stránok si pozorne prečítajte tieto pravidlá, pretože vysvetľujú, ako budeme spracovávať osobné údaje a ako používame súbory cookies. Používaním týchto webových stránok vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami.

1. Typy spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky

Opel sa stará o ochranu vášho súkromia. Prostredníctvom tejto webovej stránky zhromažďujeme a spracovávame rôzne typy osobných údajov.; Zahŕňa to:

 

 • Informácie, ktoré nám poskytnete pri registrácii, žiadaní a využívaní našich služieb a našich webových stránok, ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, a tiež obrazové súbory, ktoré nahráte ako používateľ.
 • Informácie, ktoré požadujeme, keď nahlasujete problém s našou webovou stránkou.
 • Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies.

 

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v oddiele 2.

 

Táto webová stránka môže tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky Opel, na webové stránky partnerov Opel, autorizovaných servisov, iných pridružených spoločností alebo na stránky sociálnych médií. Keď kliknete na takýto odkaz na iné webové stránky Opel alebo na webové stránky tretích strán, pamätajte na to, že tieto webové stránky majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov. Pred používaním takýchto webových stránok sa oboznámte s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov.

 

Tieto webové stránky môžu tiež obsahovať rámce iFrame s obsahom z iných webových stránok Opel alebo webových stránok tretích strán. Spoločnosť Opel nezodpovedá za obsah tretích strán, ktorý je prezentovaný v rámcoch iFrame. Za informácie prezentované v týchto rámcoch zodpovedajú výhradne vlastníci príslušných webových stránok. Spoločnosť Opel nemá pod kontrolou a ani nenesie zodpovednosť za obsah nezávislých webových stránok a takýto externý obsah poskytuje pre pohodlie svojich návštevníkov. Preto keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto obsah, môžu vám byť prezentované súbory cookies z webových stránok týchto tretích strán. Spoločnosť Opel nemá kontrolu nad distribúciou týchto súborov cookies. Ďalšie informácie si zistite u príslušných tretích strán v ich pravidlách ochrany osobných údajov.

Upozorňujeme, že spoločnosť Opel nemôže prevziať zodpovednosť ani ručiť za webové stránky tretích strán.

2. Informácie o spracovávaní osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracovávané na účely administrácie a plnenia vašich žiadostí a – v príslušných prípadoch – na účely individuálne prispôsobeného marketingu a prieskumu trhu vykonávaného nami a spoločnosťou Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemecko) ako „prevádzkovateľmi“, a to takto:

 

Spracovávanie údajov bude prebiehať podľa článku 6 (1) a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), ak poskytnete svoj príslušný súhlas, a/alebo podľa článku 6 (1) b) nariadenia GDPR v prípade online žiadostí.

 

Ako „prevádzkovatelia“ budeme vaše osobné údaje spracovávať takto:

 

Údaje (povinné údaje sú označené znakom *) & Účel(y)

 

Identifikačné a kontaktné údaje:

 • informácie: Pohlavie, oslovenie*, meno* , priezvisko*, ulica*, PSČ, mesto , telefónne číslo, e-mailová adresa*
  • Splnenie vašich žiadostí – žiadosť o skúšobnú jazdu, žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť
   • servis, žiadosť o zasielanie bulletinu, všeobecné dopyty.

 

Podľa povahy vašej žiadosti môžu byť povinné aj ďalšie údajové položky:

 • Informácie o modeli, o ktorý sa zaujímate: model, typ karosérie, úroveň výbavy, motorizácia
  • Splnenie vašej žiadosti o skúšobnú jazdu a žiadosti o cenovú ponuku
 • Informácie o aktuálnom vozidle: Identifikačné číslo vozidla (VIN), evidenčné číslo aktuálneho vozidla, druh paliva používaného v aktuálnom vozidle, dátum prvého prihlásenia, údaj na počítadle kilometrov, dátum/čas odovzdania vozidla, dátum/čas vyzdvihnutia, druh servisných prác*, zapožičané vozidlo, preferovaný spôsob kontaktovania
  • Splnenie vašej žiadosti o servis
 • Individuálne poznámky, druh žiadosti*
  • Splnenie vašej žiadosti o servis alebo všeobecného dopytu
 • Informácie o financovaní čas/obdobie financovania, predčasné splatenie, poistenie úveru
  • Splnenie vašej žiadosti o cenovú ponuku na jazdené vozidlo
 • Vybraný partner Opel
  • Splnenie vašej žiadosti o skúšobnú jazdu, žiadosti o cenovú ponuku (na nové a jazdené vozidlo) alebo žiadosti o servis

 

Údaje o firemných zákazníkoch

 • Veľkosť vozového parku, štruktúra vozového parku (osobné alebo úžitkové vozidlá), zodpovednosť (používateľ alebo vyberajúci), informácia, či už vozový park obsahuje vozidlá Opel
  • Splnenie vášho všeobecného dopytu týkajúceho sa zákazníckych služieb, finančných služieb, produktov Opel a tém súvisiacich s podnikom

 

Údaje týkajúce sa odberu marketingových materiálov – ak sa to hodí –

 • Oslovenie, meno*, priezvisko*, e-mailová adresa*, telefónne číslo a vami poskytnuté súvisiace informácie (v rámci/v súvislosti s vašimi žiadosťami – pozri údaje v oddiele 1 a – e)
  • Zákaznícke služby: napr. pozývanie na podujatia, informácie o technických aktualizáciách týkajúcich sa vášho vozidla alebo vozidla, o ktoré sa zaujímate, alebo informácie o akomkoľvek servise vozidla, pripomínanie dátumov plánovanej údržby/kontroly/servisu, alebo poruchová asistenčná služba.
  • Zákaznícke informácie: Kontaktovanie napr. kvôli ponúkaniu nových alebo jazdených vozidiel, kvôli ponukám financovania alebo lízingu, ponukám predajcov na servis, kontroly a opravy alebo opatreniam na zvyšovanie kvality vášho vozidla.
  • Propagácia: Individuálna alebo personalizovaná propagácia ponúk, produktov a služieb.
  • Prieskumy spokojnosti zákazníkov: Kontaktovanie po nákupe/servise, napr. na overenie spokojnosti s vozidlom alebo poskytovanými službami.

 

Informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookies

Podrobné informácie nájdete v oddiele 7.

 

Hviezdičkou (*) označené údajové položky vo vyššie uvedených oddieloch 1 – 4 sú povinné údaje, potrebné na splnenie vašej žiadosti. Tieto údaje preto musíte poskytnúť. Ak tieto údaje neposkytnete, nebudeme môcť splniť vašu žiadosť

Na základe vášho používateľského správania pri prehliadaní našich webových stránok sa vám môže zobraziť okno ponúkajúce skúšobnú jazdu alebo kupón na model, o ktorý sa zaujímate. Podrobné informácie o súboroch cookies nájdete v oddiele 7.

Vaše osobné údaje budú uchovávané na horeuvedené účely počas nasledujúcich troch rokov od posledného kontaktu so spoločnosťou Opel.

 

Vaše osobné dáta vymenované v sekcii 1 budú uchované tri roky po skončení zmluvného vzťahu. Osobné dáta vymenované vyššie v sekcii 3 budú uchované pre účely vymenované vyššie počas troch rokov od posledného kontaktu so značkou Opel.

 

Príjemcovia:

Vaše osobné údaje poskytneme týmto príjemcom na tieto účely:

 

Údaje / Účel(y) / Príjemcovia

 

Identifikačné a kontaktné údaje

 • súvisiace s týmito informáciami: informácie o modeli, o ktorý sa zaujímate, informácie o aktuálnom vozidle, individuálne poznámky, informácie o financovaní, vybraný partner Opel.
  • Plnenie žiadostí zákazníkov/potenciálnych zákazníkov, zákaznícke služby, zákaznícke informácie, propagácia, prieskumy spokojnosti zákazníkov
   • My a spoločnosť Opel Automobile GmbH poskytneme vaše osobné údaje príslušným „sprostredkovateľom“ (poskytovateľom IT služieb, prieskumu trhu a marketingových služieb) na podporu administrácie uvedených účelov. Vaše osobné údaje poskytneme konkrétne týmto poskytovateľom služieb:


MRM McCann GmbH
Großer Hasenpfad 44
60598 Frankfurt

 

Údaje o firemných zákazníkoch

 • Plnenie žiadostí zákazníkov/potenciálnych zákazníkov, zákaznícke služby, zákaznícke informácie, propagácia, prieskumy spokojnosti zákazníkov

Conteam Below GmbH
Am Brand 41
55116 Mainz

 

Údaje týkajúce sa odberu marketingových materiálov – v prípade potreby

 • Plnenie žiadostí zákazníkov/potenciálnych zákazníkov, zákaznícke služby, zákaznícke informácie, propagácia, prieskumy spokojnosti zákazníkov

3. Používanie súborov cookies

Tieto webové stránky, e-mailové správy, on-line služby, reklamy a interaktívne aplikácie používajú súbory „cookies“ na optimalizáciu našich služieb.

 

 

 

Čo je súbor „cookie“?

 

 

 

„Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a čísel, ktoré posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku vášho počítača prostredníctvom nášho webového servera. Hlavným účelom súboru cookie je umožniť nášmu webovému serveru prezentovať používateľovi prispôsobené webové stránky, vďaka čomu je skúsenosť pri návšteve webového sídla Opel osobnejšia, pričom stránky lepšie reagujú na individuálne potreby používateľa.

 

 

 

Niektoré súbory cookies sú dôležité pre funkčnosť týchto webových stránok a automaticky sa aktivujú pri návštevách používateľov. Niektoré súbory cookies nám umožňujú poskytovať používateľom služby a funkcie, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám, a prispôsobovať pre nich naše služby a zabezpečiť ľahkú a rýchlu prevádzku webových stránok.

 

 

 

Aký druh súborov cookies používajú tieto webové stránky?

 

 

 

O Automobil Import, s.r.o. môže na týchto webových stránkach používať tri typy súborov cookies:

 

 

 

Súbory cookies sú rozdelené do týchto kategórií:

 

 

 

 • nevyhnutné súbory cookies,
 • výkonnostné súbory cookies,
 • trvalé súbory cookies.

 

 

 

Nevyhnutné súbory cookies umožňujú našim používateľom pohybovať sa po webových stránkach a používať ich funkcie. Bez týchto súborov cookies nie je možné poskytovať požadované služby, ako sú náš konfigurátor vozidla, vyhľadávanie predajných miest alebo formuláre žiadostí.

 

 

 

Nevyhnutné súbory cookies používame na tieto účely:

 

 

 

 • zabezpečenie fungovania webových stránok a správneho vykonávania ich funkcií,
 • možnosť uloženia vášho výberu v konfigurátore vozidiel, a
 • možnosť naplánovania trasy k vášmu najbližšiemu predajcovi vo vyhľadávaní predajných miest.

 

Výkonnostné súbory cookies

 

 

 

Výkonnostné súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom používatelia používajú naše webové stránky. Pomáhajú nám zlepšiť funkčnosť našich webových stránok, zistiť, o ktoré oblasti sa naši zákazníci viac zaujímajú, a dozvedieť sa viac o účinnosti našich reklamných kampaní. To všetko nám pomáha ponúkať našim používateľom služby a funkcie, ktoré čo najlepšie vyhovujú ich potrebám.

 

 

 

Výkonnostné súbory cookies používame na tieto účely:

 

 

 

 • vytváranie štatistík o spôsobe využívania našich webových stránok,
 • zisťovanie efektívnosti našich reklamných kampaní, a
 • posudzovanie používateľského správania bez vzťahu ku konkrétnym osobám a následné zlepšovanie našich webových stránok.

 

 

 

Niektoré výkonnostné súbory cookie sú poskytované oprávneným tretím stranám, ale neumožňujeme použitie súborov cookies na iné účely, než sú uvedené vyššie.

 

 

 

Takzvané „trvalé súbory cookies“ sú ukladané do počítača alebo zariadenia používateľa medzi reláciami prehliadača. Slúžia na uchovávanie nastavení alebo predvolieb a na zlepšovanie používania webových stránok pri ďalšej návšteve. Niektoré z týchto súborov cookies sú poskytované oprávnenými tretími stranami.

 

 

 

Trvalé súbory cookies používame na tieto účely:

 

 

 

 • poskytovanie ponúk [vložte názov miestnej webovej stránky], ktoré podľa nás môžu byť zaujímavé pre našich používateľov,
 • poskytovanie informácií o vašej návšteve našim mediálnym a reklamným partnerom, aby mohli ponúkať cielené reklamy;
 • výmena informácií s partnermi, ktorí ponúkajú nejakú službu na našich webových stránkach. Informácie sú sprístupnené len na účely poskytnutia služby, produktu alebo funkcie (napr. funkcia výberu farby v konfigurátore) a nepoužívajú sa na iné účely.

 

 

 

Niektoré „trvalé súbory cookies“ sú poskytované oprávneným tretím stranám, ale neumožňujeme použitie súborov cookies na iné účely, než sú uvedené vyššie.

4. Webové majáky a pixely

Tieto webové stránky obsahujú webové majáky (web beacon, známe aj ako „pixelové značky“). Webový maják je často priehľadný grafický obrázok, zvyčajne nie väčší než 1 x 1 pixel, ktorý je umiestnený na webových stránkach alebo ve-mailovej správe a ktorý sa používa na sledovanie on-line správanie sa používateľa webovej stránky alebo odosielateľa e-mailovej správy. Webové majáky sú využívané technológiami tretích strán (na týchto webových stránkach sú to technológie spoločnosti Omniture Publish) na účely monitorovania aktivity používateľov našich webových stránok. Umožňujú sledovať, ktorý počítač navštívil konkrétnu webovú lokalitu, kedy a odkiaľ (na úrovni krajina/mesto).

5. Sledovanie a analýza

Spoločnosť Opel priebežne optimalizuje svoju marketingovú komunikáciu pomocou analytického softvéru „Adobe Analytics“ od spoločnosti Adobe Inc. Tento softvér umožňuje sledovanie on-line správania sa z hľadiska času, geografickej polohy a používania týchto webových stránok. Tieto informácie sú zhromažďované prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo súborov cookies. Informácie získané prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo súborov cookies sú anonymné a nebudú spájané s osobnými údajmi. Všetky informácie potrebné na účely takejto analýzu sú uložené na serveroch spoločnosti Adobe Systems Incorporated v Londýne v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Opel nesprístupňuje tieto informácie tretím stranám na nezávislé použitie. Ak nesúhlasíte s analýzami, svoj nesúhlas môžete vyjadriť tu: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Opätovné zacielenie reklamy (re-targeting)

Pomocou súborov cookies na opätovné zacielenie reklamy dokážeme dávať našim používateľom zaujímavejšie ponuky. Súbory cookies na opätovné zacielenie reklamy sa ukladajú v počítači alebo zariadení internetového používateľa počas relácií prehliadača. Vďaka nim je možná reklama na produkty Opel na partnerských webových stránkach a sociálnych médiách pre používateľov, ktorí majú záujem o výrobky značky Opel.

 

Vkladanie takýchto reklám na základe technológie súborov cookies je úplne anonymné. Neukladajú sa žiadne osobné údaje (ako napríklad IP adresa alebo podobne) a taktiež s vašimi osobnými údajmi nie sú spájané žiadne používateľské profily.

 

Okrem toho, vaše používateľské údaje nebudú poskytnuté žiadnym  partnerským webovým stránkam ani stránkam sociálnych médií. Reklama je tiež úplne anonymná.

7. Súbory cookies, ktoré používame

V tomto oddiele vám poskytujeme informácie o súboroch cookies, ktoré sa používajú na našich webových stránkach. Ak nesúhlasíte s nastavením jednotlivých súborov cookies, príslušný súbor cookie môžete deaktivovať kliknutím na jeho názov. Ak nie je poskytnuté priame prepojenie na deaktiváciu niektorých súborov cookies, používanie cookies môžete obmedziť v nastaveniach vášho prehliadača podľa bodu 8.

7.1 Súbory cookies na webových stránkach pre počítač

Súbory cookies: _atuvc , _atuvs; AddThis

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Cookies prvej skupiny __atuvc a _atuvs sú perzistentné cookies ktoré sú tvorené a čítané stránkou pre sociálne zdieľanie AddThis pre uistenie, že používateľ vidí aktuálny obsah keď používateľ zdieľa stránku a potom sa k nej vráti predtým, ako Monsanto cache je aktualizovaný. Žiadne dáta z tejto cookie nie sú zasielané späť do AddThis.

Účel(y): Cookies sa používajú pre zhodnotenie použitia webstránky a jej optimalizáciu.

Poskytovateľ: Addthis

 

Súbory cookies: Facebook Pixel
Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účel(y): Nasledujúce on-line reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú on-line reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webového sídla, ktoré ste navštívili.

Poskytovateľ: Facebook https://www.facebook.com/policy.php

 

Súbory cookies: Google AdWords

Dáta zbierané cez Cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účel(y): Tieto online a trackovacie cookies vám zobrazujú relevantné reklamy podľa toho, čo ste si pozerali a kam ste klikli, a tiež stánky webu ktoré ste navštívili.

Poskytovateľ: Google https://www.google.com/policies/privacy/

 

Súbory cookies: Google DoubleClick

Dáta zbierané cez Cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účel(y): Tieto online a trackovacie cookies vám zobrazujú relevantné reklamy podľa toho, čo ste si pozerali a kam ste klikli, a tiež stánky webu ktoré ste navštívili.

Poskytovateľ: Google https://www.google.com/policies/privacy/

 

Súbory cookies: Google Tag Manager

Dáta zbierané cez Cookies: Opel/Vauxhaul používaGoogle Tag Manager pre riadenie funkcie tejto stránky.

Účel(y): Google Tag Manager je riešenie pre riadenie tagov a dát.

Poskytovateľ: Google Tag Manager https://www.google.com/policies/privacy

 

Súbory cookies: Bing

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účel(y): Nasledujúce on-line reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú on-line reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webového sídla, ktoré ste navštívili.

Poskytovateľ: Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Súbory cookies: Twitter

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účel(y): Nasledujúce on-line reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú on-line reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webového sídla, ktoré ste navštívili.

Poskytovateľ: Twitter https://twitter.com/en/privacy

 

Súbory cookies: LinkedIn

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účel(y): Nasledujúce on-line reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú on-line reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webového sídla, ktoré ste navštívili.

Poskytovateľ: Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Súbory cookies: Signal

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účel(y): Nasledujúce on-line reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú on-line reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webového sídla, ktoré ste navštívili.

Poskytovateľ: Signal https://www.signal.co/privacy-policy/

 

 

Súbory cookies: Adobe Analytics

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a reklamné kampane, ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účel(y): Nasledujúce on-line reklamné sledovacie súbory cookies vám zobrazujú on-line reklamy na základe toho, čo ste si pozreli a na čo ste klikli, a tiež na základe stránok nášho webového sídla, ktoré ste navštívili.

Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com/sk/privacy.html

 

Súbory cookies: Iperception

Dáta zbierané cez Cookies: Zbiera iba Informácie o návštevách web stránok a frekvencii ich otvárania pre zlepšenie funkcionality stránky a lepšieho používateľského zážitku.

Účel(y): Cookies sa používajú pre zhodnotenie použitia webstránky a jej optimalizáciu.

Poskytovateľ: Iperception https://www.iperceptions.com/en/legal/privacy-policy

 

Súbory cookies: ipe_s

Dáta zbierané cez Cookies: Zbiera iba Informácie o návštevách web stránok a frekvencii ich otvárania pre zlepšenie funkcionality stránky a lepšieho používateľského zážitku.

Účel(y): Cookies sa používajú pre zhodnotenie použitia webstránky a jej optimalizáciu.

Poskytovateľ: Iperception https://www.iperceptions.com/en/legal/cookies

 

Súbory cookies: AppNexus

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladá Informácie o stránkach na našom webe ktoré ste navštívili a o reklamných kampaniach ktoré ste videli a na ktoré ste klikli.

Účely: informácie nazbierané pomocou súborov cookies sú využívané výhradne v pseudonymizovanej forme a sú použité na zlepšenie kvality nášho webu, reklamných kampaní a prispôsobenie ich obsahu preferenciám návštevníka.

Pravidlá ochrany súkromia poskytovateľa: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy/display.html?nodeId=3312401

Tu môžete povoliť alebo blokovať súbor cookie: https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy#choices

 

Súbory cookies: [m] Insights Pixel

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Cookie / ID zariadenia; URL Adresa/App Id;  User Agent String; IP Adresa; Timestamp; Makrá Tagov (ako bolo špecificky dohodnuté medzi Stellantis a MediaCom); Advertiser ID.

Účely: informácie nazbierané pomocou súborov cookies umožňujú agentúre/klientovi zistiť viac o preferenciách návštevníkov. Tieto dáta sú využívané na tvorbu segmentov určených na retargeting návštevníkov alebo ako dátový set pre vyhľadávanie užívateľov s podobným správaním na webe.

Pravidlá ochrany súkromia poskytovateľa: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice  

Tu môžete povoliť alebo blokovať súbor cookie: https://www.groupm.com/mplatform-privacy-notice

 

Súbory cookies: Etarget

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladajú informácie o navštívených stránkach našej webovej lokality a o reklamných kampaniach, ktoré ste videli alebo na ktoré ste klikli.

Účely: informácie nazbierané pomocou súborov cookies sú využívané výhradne v pseudonymizovanej forme a sú použité na zlepšenie kvality nášho webu, reklamných kampaní a prispôsobenie ich obsahu preferenciám návštevníka. Tieto dáta sú ďalej využívané na tvorbu segmentov určených na retargeting návštevníkov alebo ako dátový set pre vyhľadávanie užívateľov s podobným správaním na webe.

Pravidlá ochrany súkromia poskytovateľa: https://www.etarget.sk/privacy.php

Tu môžete povoliť alebo blokovať súbor cookie: https://www.etarget.sk/cookies.php

 

Súbory cookies: Adobe Test & Target

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Ukladá Informácie o vašom online správaní vzhľadom na čas, geografickú polohu a navštívené stránky, pričom IP-adresa je anonymizovaná.

Účely: Informácie nazbierané pomocou súborov cookies sú využívané na optimalizáciu a testovanie funkcionality webstránky.

Pravidlá ochrany súkromia poskytovateľa: https://www.adobe.com/sk/privacy.html

Tu môžete povoliť alebo blokovať súbor cookie: https://www.adobe.com/sk/privacy.html

7.2 Súbory cookies na webových stránkach pre mobilné zariadenie

Súbory cookies: Netmining nmfirstparty

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Zbiera unikátne identifikátory každého návštevníka, ktorý neakceptuje cookies tretích strán. Tieto cookies iba zbierajú Informácie pre istých používateľov, ktorí participujú na programe distribúcie voucherov.

Účel(y): Tieto cookies sa používajú pre hodnotenie použitia našej webstránky a pre zobrazenie program voucherov pre isté vzorky.

Poskytovateľ: IgnitionOne https://www.ignitionone.com/privacy-policy/

 

Súbory cookies: eDX / Sophus3 - s_ev66

Dáta zbierané cez Cookies: Tieto cookies zbierajú iba Informácie o návštevách stránok a frekvencii ich otvárania pre optimalizáciu webstránky, pre lepšiu funkciu a pre lepší zážitok používateľa.

Účel(y): Tieto cookies sa používajú pre počítanie návštevníkov našej stránky a pre meranie spôsobu použitia našej webstránky

Poskytovateľ: eDX / Sophus3 http://www.sophus3.com/data-protection-policy/

- - -

 

Súbory cookies: s_fid Adobe Analytics

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Tieto cookies sa používajú pre identifikáciu unikátneho návštevníka, keď štandardné cookie s_vi nie sú k dispozícii z dôvodu zákazu cookies tretích strán. Nie sú používane pre implementáciu cookies tretích strán.

Účel(y): Tieto súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše mobilné webové stránky, a pomáhajú nám postupne rozvíjať naše mobilné webové stránky podľa vašich záujmov.

Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com/sk/privacy.html

 

Súbory cookies: s_nr1, s_nr2 Adobe Site Catalys

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Tieto cookies sa používajú pre identifikáciu unikátneho návštevníka, keď štandardné cookie s_vi nie sú k dispozícii z dôvodu zákazu cookies tretích strán. Nie sú používane pre implementáciu cookies tretích strán.

Účel(y): Tieto súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše mobilné webové stránky, a pomáhajú nám postupne rozvíjať naše mobilné webové stránky podľa vašich záujmov.

Poskytovateľ: Adobe Site Catalys https://www.adobe.com/sk/privacy.html

 

Súbory cookies: s_cc Adobe Analytics

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Tieto cookies sa používajú pre identifikáciu unikátneho návštevníka, keď štandardné cookie s_vi nie sú k dispozícii z dôvodu zákazu cookies tretích strán. Nie sú používane pre implementáciu cookies tretích strán.

Účel(y): Tieto súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše mobilné webové stránky, a pomáhajú nám postupne rozvíjať naše mobilné webové stránky podľa vašich záujmov.

Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com/sk/privacy.html

 

Súbory cookies: s_ppv Adobe Site Catalys

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Tieto cookies sa používajú pre identifikáciu unikátneho návštevníka, keď štandardné cookie s_vi nie sú k dispozícii z dôvodu zákazu cookies tretích strán. Nie sú používane pre implementáciu cookies tretích strán.

Účel(y): Tieto súbory cookies ukladajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše mobilné webové stránky, a pomáhajú nám postupne rozvíjať naše mobilné webové stránky podľa vašich záujmov.

Poskytovateľ: Adobe Site Catalys https://www.adobe.com/sk/privacy.html

 

Súbory cookies: s_sq Adobe Analytics

Údaje zhromažďované prostredníctvom súborov cookies: Táto cookie je nastavená a čítaná kódom JavaScript pre určenie, či cookies sú povolené.

Účel(y): Tieto cookies sa používajú pre počítanie návštevníkov našej stránky a pre meranie spôsobu použitia našej webstránky.

Poskytovateľ: Adobe Analytics https://www.adobe.com/sk/privacy.html

 

Súbory cookies:_pk_id, _pk_ref, _pk_ses (Matamo)

Dáta zbierané cez Cookies: Pre meranie správania návštevníkov Matomo (Piwik) pomocou prednastavených cookies prvej skupiny, nastavených na doméne vašej webstrányk. Cookies vytvorené Matomo sa začínajú na: _pk_ref, _pk_cvar, _pk_id, _pk_ses. Keď použijete plugin Heatmap & Session Recording

Účel(y): Tieto cookies sa používajú pre počítanie návštevníkov našej stránky a pre meranie spôsobu použitia našej webstránky.

Poskytovateľ: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

 

Súbory cookies: fitdetection

Dáta zbierané cez Cookies: Tvoria technické Informácie o internetovom prehliadači používateľa, ako sú rozmery obrazovky, dostupné pre software servera.

Účel(y): Táto cookie zbiera Informácie ktoré sú dôležité pre spracovanie softwarových FIT použitých pre mobilnú webstránku. (https://developer.sevenval.com/docs/)

Poskytovateľ: Sevenval Technologies GmbH

8. Povolenie a zakázanie súborov cookies a podobných technológií

Položka ponuky „Pomocník“ na ponukovej lište internetového prehliadača na vašom počítači informuje používateľov:

 

 • ako zabrániť prijatiu nových súborov cookies v prehliadači;
 • ako nastaviť prehliadač tak, aby ich upozorňoval na príjem nového súboru cookie;
 • ako úplne zakázať súbory cookies.

 

Ak sú súbory cookie zakázané, potom bude zakázaná aj väčšina obsahu na opel.sk, takže napríklad vyhľadávanie predajných miest, konfigurátor vozidla a používateľsky relevantné ponuky sa nemusia zobrazovať správne. Aby k tomu nedošlo, odporúčame mať povolené súbory cookies.

 

Ak si chcete prečítať viac o súboroch cookies, k dispozícii sú mnohé on-line publikácie. Napríklad: http://www.allaboutcookies.org

9.  Interakcia so sociálnymi médiami

Starostlivosť o zákazníka a pomoc prostredníctvom sociálnych médií

 

Spoločnosť O Automobil Import, s.r.o. môžete kontaktovať aj cez naše kanály v sociálnych médiách. Ak nám napríklad pošlete nám správu alebo vložíte príspevok na našich sociálnych médiách, môžeme použiť informácie vo vašej správe alebo príspevku a ďalej s vami komunikovať vo veci, v ktorej ste sa na nás obrátili prostredníctvom vami použitého kanála sociálneho média. Aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú pomoc, môžeme vás požiadať prostredníctvom priamej alebo súkromnej správy o ďalšie informácie, ako sú ďalšie podrobnosti k danej veci, meno, e-mail, číslo VIN, telefónne číslo, lokalita (mesto/štát) a/alebo značka, model a rok výroby vozidla. Vami poskytnuté informácie sa nepoužijú na priame marketingové účely; prieskum trhu na vylepšovanie služieb a produktov bude realizovaný len na základe súhrnných (anonymných) údajov.

 

Vo svojich príspevkoch alebo správach by ste nemali uvádzať žiadne citlivé údaje (napríklad informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo zdravotný stav). Majte na pamäti, že ak vložíte príspevok na verejnom kanáli sociálneho média, bude si ho môcť prečítať ktokoľvek.

 

Odkazy na sociálne médiá/zásuvné moduly (pluginy) sociálnych médií

 

Naša webová stránka obsahuje odkazy na sociálne siete.

V záujme ochrany vašich osobných údajov pri navštevovaní našich webových stránok nepoužívame pluginy sociálnych médií. Namiesto toho sú do našich webových stránok zakomponované odkazy HTML, umožňujúce jednoduché zdieľanie na rôznych platformách sociálnych médií. Zakomponovanie odkazu bráni vytváraniu priamych prepojení s rôznymi sieťovými servermi sociálnych médií pri otváraní stránok na našej webovej lokalite. Po kliknutí na niektoré z tlačidiel sa otvorí okno prehliadača, ktoré používateľa presmeruje na webovú lokalitu poskytovateľa príslušnej služby, kde môže používateľ (po prihlásení sa) použiť napríklad tlačidlo „Like“ alebo „Zdieľať“.

 

Ďalšie informácie o účeloch a rozsahu spracovania údajov, o ďalšom využití vašich osobných údajov poskytovateľom služby a jeho webovými stránkami, ako aj o vašich právach a možných nastaveniach na ochranu súkromia nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov zverejnenom poskytovateľom príslušnej služby.

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

10. Vaše práva

Ako „dotknutá osoba“ máte právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“), právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ako vyplýva z článku 6 (1) e) alebo f) nariadenia GDPR alebo príslušnej legislatívy o spracúvaní osobných údajov na účely priameho marketingu.

 

Vaše horeuvedené práva sú obmedzené zákonom a z našej strany musia byť splnené len za určitých podmienok.

 

Ak si chcete nárokovať svoje horeuvedené práva, môžete nás kontaktovať na adrese O Automobil Import, s.r.o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava, alebo mailom na privacyrights@opel.com

 

Vaše osobné údaje môžeme kedykoľvek aktualizovať ako zodpovedný prevádzkovateľ alebo spoluprevádzkovateľ (napr. zmeniť údaj o vašej adrese) ak systém ponúka túto funkciu, alebo túto aktualizáciu môžete vykonať kedykoľvek sami, pokiaľ naše systémy alebo aplikácie ponúkajú takúto funkciu.

 

Ak si chcete uplatniť svoje právo podať sťažnosť (článok 77 nariadenia GDPR), kontaktujte O Automobil Import, s.r.o.,Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava alebo privacyrights@opel.com.

 

Vaše právo na odvolanie súhlasu

Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (v takom prípade nás kontaktujte na adrese O Automobil Import, s.r.o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava alebo mailom na privacyrights@opel.com. Odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovávania údajov v čase pred odvolaním súhlasu.

11. Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Všetky prípadné budúce zmeny našich Pravidiel ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto webovej stránke. Naše Pravidlá ochrany osobných údajov preto pravidelne kontrolujte.

12. Ako nás kontaktovaťO Automobil Import, s.r.o., Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava

Email: info@o-automobil-import.sk, privacyrights@opel.com

Telefón: 02/53 483 223

 

Kontakt na správcu osobných dát:

O Automobil Import, s.r.o. , Prievozská 4/C, 821 09 Bratislava

 

E-Mail: privacyrights@opel.com

 

Verzia: Marec 2018

 

Úplné podrobné informácie si prečítajte v sekcii Právne oznámenie.