Skip To Content
Kontrola zvolávacích akcií

Týka sa zvolávacia akcia vášho vozidla?

Zvolávacie akcie sa týkajú vašej bezpečnosti alebo predpísanej zhody vášho vozidla.

Ak sa zvolávacia akcia týka vášho vozidla, mali by ste sa čo najskôr obrátiť na autorizovaný servis. Tieto zásahy sa vykonávajú bezplatne.

Skontrolujte VIN vášho vozidla Opel

VIN číslo ("identifikačné číslo vozidla") je uvedené vo vašom technickom preukaze. Musí obsahovať 17 znakov (napríklad: W0L0ZCF3551123456).  

Do nižšie uvedeného políčka zadajte vaše VIN:

 

VIN, ktoré ste zadali, je neplatné. Prosím, skontrolujte vaše VIN. Toto VIN nie je značky OPEL. Vaše VIN musí obsahovať 17 znakov Neplatný kód Captcha (kód overenia) Je nám ľúto, stránka je momentálne nedostupná. Prosím, skúste to neskôr. Je nám ľúto, stránka je momentálne nedostupná. Prosím, skúste to neskôr.

captcha
Zvolávacia akcia, ktorá sa má vykonať
Bezpečnostná zvolávacia akcia, ktorá sa má vykonať
Aktualizačná zvolávacia akcia, ktorá sa má vykonať
Už vykonaná bezpečnostná zvolávacia akcia
Už vykonaná aktualizačná zvolávacia akcia