Skip To Content
Čas nabíjania

Čo by ste mali vedieť o čase nabíjania elektrických vozidiel

Čas nabíjania svojho elektrického vozidla si ľahko vypočítate: vydeľte kapacitu akumulátora nabíjacím výkonom. V prípade modelu Mokka-e 50 kwh delené 11 kw rovná sa 4,5 hodiny. Nabíjací výkon však nie je počas procesu nabíjania vždy konštantný, môže závisieť od stavu akumulátora

Aký je rozdiel medzi nabíjaním striedavým prúdom a jednosmerným prúdom?

AC - striedavý prúd
Každé elektrické vozidlo je možné nabíjať striedavým prúdom. No keďže akumulátor dokáže uložiť iba jednosmerný prúd, palubná nabíjačka premieňa striedavý prúd z elektrickej siete na jednosmerný prúd. Nabíjacie stanice na striedavý prúd majú štandardizované pripojenie (nabíjacie zásuvky typu 2), ktoré dodávajú jednofázový alebo trojfázový striedavý prúd.    
AC je anglická skratka pre striedavý prúd (angl. alternating current), teda elektrický prúd, ktorého smer sa periodicky mení. Nabíjanie striedavým prúdom je zvlášť vhodné, ak je vozidlo možné nabíjať dlhší čas, napríklad na nástennej nabíjačke.
DC - jednosmerný prúd
Aby bolo možné nabíjať jednosmerným prúdom (DC), je potrebná tzv. rýchlonabíjacia stanica. Transformátor vo vnútri premieňa striedavý prúd (AC) z elektrickej siete na jednosmerný prúd (DC). To znamená, že elektrická energia sa nemusí premieňať v samotnom automobile a môže prejsť priamo do akumulátora. Vďaka tomu je celý proces oveľa rýchlejší. 
Nabíjanie jednosmerným prúdom (DC), známe ako rýchlonabíjanie, sa musí vykonávať veľmi opatrne, pretože v opačnom prípade môže viesť prehriatiu akumulátora a nezvratnému poškodeniu. V Európe je pre nabíjanie jednosmerným prúdom štandardný konektor kombinovaného systému nabíjania (CCS). DC je anglická skratka pre jednosmerný prúd (angl. „direct current“), teda elektrický prúd, ktorý prúdi rovnakým smerom.
Ktorý spôsob nabíjania je lepší?

Elektrické vozidlo Opel môžete nabíjať jednosmerným alebo striedavým prúdom. Každý z nich má iné výhody: nabíjanie striedavým prúdom (AC) je možné takmer všade, od domácej zásuvky až po verejné nabíjacie stanice. A je aj lacnejšie v porovnaní s rýchlonabíjaním. Nabíjanie jednosmerným prúdom (DC) je zvlášť praktické na dlhých cestách.

 

Jednosmerný prúd vám umožňuje nabiť akumulátor na 80% už za 30 minút. Môžete ho nazvať aj dlhšou prestávkou na kávu, keď ste na cestách. Avšak príliš časté rýchle nabíjanie môže poškodiť akumulátor – a je aj adekvátne drahšie.

 

Čas nabíjania v skratke

Compare the charging times of different charging cables and wallboxes here. 

Čo by ste mali vedieť o čase nabíjania

Ako dlho trvá nabitie elektrického vozidla?

Ako dlho potrvá nabitie vášho elektrického vozila, závisí od troch hlavných faktorov: do akej miery je akumulátor nabitý, aký je veľký a aký má váš zdroj napájania nabíjací výkon. Na rýchlonabíjacej stanici (jednosmerný prúd) sa akumulátor nabije na 80% asi za 30 minút. Na nástennej nabíjačke s výkonom 22 kW úplne nabijete model Corsa-e za 7,5 hodiny. Na stanici s výkonom 3,7 kW to trvá dvakrát tak dlho. 

Koľko stojí nabitie elektrického vozidla?

Ako dlho potrvá nabitie vášho elektrického vozila, závisí od troch hlavných faktorov: do akej miery je akumulátor nabitý, aký je veľký a aký má váš zdroj napájania nabíjací výkon. Na rýchlonabíjacej stanici (jednosmerný prúd) sa akumulátor nabije na 80% asi za 30 minút. Na nástennej nabíjačke s výkonom 22 kW úplne nabijete model Corsa-e za 7,5 hodiny. Na stanici s výkonom 3,7 kW to trvá dvakrát tak dlho. 

Aké faktory majú vplyv na čas nabíjania?

Existuje niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť nabíjací výkon vášho elektrického vozidla, najmä vonkajšia teplota a stav nabitia akumulátora – pretože ten je optimalizovaný na teplotu okolo 20 stupňov Celzia. V zime alebo v lete sa preto môže čas nabíjania predĺžiť. Navyše rýchlosť nabíjania je vyššia, keď je akumulátor nabitý na 20 až 80 percent kapacity.