Základné informácie o nabíjaní

Základné informácie o nabíjaní.

Striedavý prúd, Jednosmerný prúd, Fázy a kW.

V počiatočných fázach elektrifikácie sa na dodávanie elektrickej energie štandardne používal jednosmerný prúd (DC), kde energia tečie jedným smerom. V súčasnosti sa v európskej elektrickej sieti prešlo z jednosmerného na striedavý prúd (AC) – kde sa neustále, t. j. 50-krát za sekundu, mení smer toku energie – vďaka čomu sa elektrický náboj efektívnejšie prenáša na dlhé vzdialenosti. 

 

Zatiaľ čo väčšina domácich spotrebičov sa napája striedavým prúdom, na nabíjanie zariadení so zabudovanou batériou, napríklad mobilných telefónov alebo notebookov, je možné použiť len jednosmerný prúd. Do tejto kategórie patria aj elektromobily. Preto ak plánujete jazdiť na elektrickom vozidle, je užitočné oboznámiť sa s problematikou striedavého a jednosmerného prúdu.

Čo sú to fázy?

V Európe sa elektrická energia distribuuje prostredníctvom trojfázovej siete. To znamená, že obsahuje tri vedenia, ktoré prenášajú elektrický prúd.

 

Pre menšie elektrické zariadenia, ako je väčšina domácich spotrebičov, postačuje jedna fáza, preto sú všetky bežné domáce zásuvky jednofázové.

Väčšie zariadenia, t. j. z oblasti priemyslu, ale aj kuchynské rúry, bývajú niekedy napojené na všetky tri vedenia, čím sa zabezpečuje vyšší výstupný výkon (vysoké napätie).

 

V niektorých krajinách (napr. vo Francúzsku) sú domácnosti poväčšine pripojené len na jednu fázu. V iných (napr. v Nemecku) sú napojené na všetky tri fázy. V týchto krajinách sa odporúča používať technológiu trojfázového nabíjania (nástenná nabíjačka, palubná nabíjačka – pozrite nižšie), pretože umožňuje rýchlejšie nabíjanie.

Zmena striedavého prúdu na jednosmerný.

Ak chcete nabiť akumulátor vo svojom elektromobile, prúd sa musí premeniť na jednosmerný prúd, ktorý tečie len jedným smerom. V opačnom prípade by tiekol do akumulátora a zasa von a nedal by sa uložiť. 

 

K tejto premene môže v rámci vozidla dochádzať v palubnej nabíjačke alebo mimo vozidla v rýchlonabíjacích staniciach na jednosmerný prúd, ktoré majú oveľa vyššiu nabíjaciu kapacitu (až 100 kW alebo nabitie na 80 % za 30 minút). 

 

Palubná nabíjačka je súčasťou vášho elektrického vozidla. V ponuke sú palubné nabíjačky od jednofázových s výkonom do 3,7 kW až po trojfázové s výkonom 11 kW. Uvedomte si však, že účinnosť nabíjania závisí od najslabšieho článku reťazca (od použitej domácej zásuvky, kábla alebo nástennej nabíjačky). Ak chcete dosiahnuť čo najvyšší nabíjací výkon, je potrebné, aby ste vozidlo pripojili k rovnako výkonnému nabíjaciemu zariadeniu. Preto najúčinnejším a najlepším spôsobom nabíjania v domácnosti je vždy nástenná nabíjačka. Viac informácií o nástenných nabíjačkách nájdete tu.

Čo sú to kW a kWh?

Jednotkami výkonu sú watt a kilowatt (kW). Udávajú množstvo prenesenej, spotrebovanej alebo dodanej energie za sekundu. To je dôvod, prečo sa výkon elektrických zariadení uvádza vo wattoch alebo kilowattoch (1000 wattov = 1 kW). V minulosti sa výkon automobilových motorov meral v konských silách, dnes sa však uvádza v kW.

 

  • Lampa: 10 wattov
  • Fén: 1500 wattov = 1,5 kW
  • Motor modelu Corsa-e: 100 kW

 

Kilowatthodina (kWh) je jednotka, ktorá udáva množstvo uloženej alebo spotrebovanej energie. Zodpovedá objemu paliva v litroch, ktorý sa udáva pre vozidlá so spaľovacím motorom, takže napríklad kapacita „nádrže na elektrinu“ – teda akumulátora – sa uvádza v kWh.

 

Kilowatthodinu preto používajú aj elektrárne ako fakturačnú jednotku pre energiu dodanú spotrebiteľom. 

 

  •  Elektrický ohrievač s odberom 1000 wattov (1 kW) spotrebuje za hodinu prevádzky jednu kilowatthodinu energie.
  •  Rovnaké množstvo energie (1 kWh) sa spotrebuje, ak televízor s odberom 100 wattov pracuje nepretržite 10 hodín.

Ako funguje nabíjanie elektromobilu.

Pri nabíjaní elektrického vozidla z bežnej domácej zásuvky na striedavý prúd  sa striedavý prúd premieňa na jednosmerný vo vnútri vozidla – to však vyžaduje čas. Ak to chcete urýchliť, môžete si namontovať nástennú nabíjačku na striedavý prúd. Je rýchlejšia než bežná domáca zásuvka, pretože poskytuje vyššiu rýchlosť prenosu energie (kW/h). Ak nabíjate na verejnosti, nájdete ešte rýchlejšie nabíjačky na striedavý prúd. Najrýchlejšiu alternatívu však predstavuje nabíjačka na jednosmerný prúd. Je to preto, že striedavý prúd z elektrickej siete už bol zmenený na jednosmerný prúd, ktorý je možné dodávať priamo do akumulátora. Nabíjačky na jednosmerný prúd sú momentálne dostupné len pre verejné používanie, predstavujú však mimoriadne praktický a jednoduchý spôsob nabíjania, keď ste na cestách.

Nabíjacie riešenia pre vaše potreby.

Keď budete mať na pamäti tieto základné informácie o elektrickej energii, oveľa jednoduchšie nájdete to najlepšie riešenie pre nabíjanie svojho elektrického vozidla – či už doma, na cestách alebo počas dlhších výletov.
Možnosti nabíjania