Skip To Content
BEV, PHEV, alebo E-REV?

Rodina elektrických vozidiel

Existuje mnoho typov elektrických vozidiel – niektoré majú spaľovací motor, niektoré čisto elektrický pohon. Predstavíme vám ich. 

Polohybridné vozidlo (mHEV)

Polohybridné vozidlo poháňa spaľovací motor, ktorý dodáva energiu elektromotoru. Elektromotor dokáže túto energiu uložiť a použiť v príhodnej situácii. Tým sa zaisťuje úspora až jeden liter paliva na 100 kilometrov. Každé polohybridné vozidlo má lítiovo-iónový akumulátor na ukladanie energie. Energia pochádza z existujúcich systémov automatického spúšťania a vypínania motora alebo aj z rekuperácie brzdnej energie. Mimochodom, mHEV je skratka anglického výrazu „Mild Hybrid Electric Vehicle“ (polohybridné elektrické vozidlo). 

Plne hybridné vozidlo (sHEV)

Plne hybridné vozidlo má spaľovací motor a motor napájaný z akumulátora. Pri nízkych rýchlostiach do 50 km/h a na krátke vzdialenosti do cca 3 km je možný čisto elektrický pohon. Eleketrickú energiu potrebnú na prevádzku elektromotora generuje spaľovací motor. Mimochodom, sHEV je skratka anglického výrazu „strong Hybrid Electric Vehicle“ (plne hybridné elektrické vozidlo).

Plug-in hybridné vozidlo (PHEV)

Je ako plne hybridné vozidlo. Rozdiel je v tom, že plug-in hybridné vozidlo dokáže ísť s čisto elektrickým pohonom vyššou rýchlosťou (až 130 km/h) a prejsť dlhšie vzdialenosti (cca 40 km). Pri nedostatku energie spaľovací motor nabíja akumulátor. Akumulátor je možné nabíjať pomocou vonkajšieho zdroja napájania. Mimochodom, PHEV je skratka anglického výrazu „Plug-In Hybrid Electric Vehicle“ (plug-in hybridné elektrické vozidlo).

Elektrické vozidlo s predĺženým dojazdom (E-REV)

Vozidlá napájané z akumulátora s prídavným spaľovacím motorom a generátorom sa nazývajú vozidlá s predĺženým dojazdom. Spaľovací motor tu iba začne generovať dodatočnú elektrickú energiu pre akumulátor. Na rozdiel od hybridného pohonu však nepoháňa vozidlo priamo. E-REV je skratka anglického výrazu „Electrical Vehicle with Range Extender“ (elektrické vozidlo s predĺženým dojazdom).

Batériové elektrické vozidlo (BEV)

Plne elektrické vozidlo poháňa výlučne batériový elektromotor, ktorý sa nabíja z elektrickej siete, čiže nevyžaduje žiadne fosílne palivá. To znamená, že vozidlo je lokálne 100% bez emisií. BEV je skratka anglického výrazu „Battery Electric Vehicle“ (batériové elektrické vozidlo).

Elektrické vozidlo na palivové články (FCEV)

Elektrické vozidlo na palivové články poháňa výlučne elektromotor. Na rozdiel od plne elektrického vozidla sa elektrická energia nevytvára pomocou akumulátora, ale pomocou vodíkových palivových článkov. Vodíkové palivové články generujú elektrickú energiu zlučovaním vodíka s kyslíkom. Automobil s palivovým článkom je zároveň lokálne 100% bez emisií. FCEV je skratka anglického výrazu „Fuel Cell Electric Vehicle“ (elektrické vozidlo na palivové články).

Spoločnosť Opel v súčasnosti ponúka štyri plne elektrické vozidlá na akumulátor a jedno plug-in hybridné vozidlo. Tieto modely predstavujeme tu:

Plne elektrické vozidlá napájané z akumulátora: 
  • Majú elektromotor a akumulátor
  • Na nabíjanie akumulátora na nabíjacej stanici (súkromnej alebo verejnej) sa používa kábel
  • Akumulátor sa nabíja aj počas prevádzky vozidla. Napríklad prostredníctvom rekuperácie energie: keď zložíte nohu z plynového pedála alebo zošliapnete brzdu, brzdná energia sa premieňa späť na elektrickú energiu.
  • Priemerný dojazd vo veľkej miere závisí od modelu, správania za volantom, podmienok prostredia a kapacity akumulátora. Niektoré modely dokážu podľa daného skúšobného cyklu prejsť aj viac ako 300 km.
  • Lokálna jazda bez emisií
 
Plug-in hybridné vozidlá
  • Majú elektromotor a akumulátor - ako aj spaľovací motor, napr. preplňovaný 1.6 Direct Injection Turbo s výkonom 147 kW (200 k) v modeli Grandland Hybrid.
  • Akumulátor, ktorý sa nabíja pomocou kábla na nabíjacej stanici (súkromnej alebo verejnej) alebo prostredníctvom spaľovacieho motora.
  • Akumulátor sa nabíja aj počas prevádzky vozidla rekuperáciou energie: keď zložíte nohu z plynového pedála alebo zošliapnete brzdu, brzdná energia sa premieňa späť na elektrickú energiu.
  • Priemerný dojazd v plne elektrickom režime vo veľkej miere závisí od modelu, správania za volantom, podmienok prostredia a kapacity akumulátora. Niektoré modely dokážu podľa daného skúšobného cyklu prejsť aj viac ako 40 km.
  • Lokálna jazda bez emisií v plne elektrickom režime.