Dojazd

Meranie dojazdu v elektrickom režime.

Dojazd elektrických vozidiel sa meral štandardizovanou skúšobnou metódou pre Európu s názvom NEDC.

Tú nahradil Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá (WLTP). Dojazd modelu Corsa-e meraný podľa WLTP je až 337 km1. Maximálny dojazd pri každodennom používaní sa, samozrejme, odchyľuje od hodnôt meraných podľa NEDC aj podľa WLTP. Na dojazd majú vplyv faktory ako vlastnosti vozovky, poveternostné podmienky, štýl jazdy a ďalšie zaťaženie vozidla.

 

Nový jazdný cyklus WLTP zohľadňuje situácie, ktoré sa viac podobajú každodennému životu než štandard NEDC. Umožňuje nám lepšie posúdiť dennú spotrebu.

 

WLTP obsahuje:

  • Realistickejšia jazdná dynamika a vonkajšia teplota
  • Väčšia skúšobná vzdialenosť
  • Vyššia priemerná a najvyššia rýchlosť
  • Kratšie zdržania a zastavenia
  • Viac brzdenia a zrýchlenia

 

.Zistiť viac o metódach merania podľa NEDC a WLTP.

Zájdite ďalej.

Vyťažte zo svojho vozidla Corsa-e čo najviac. Zistite, ktoré hlavné faktory ovplyvňujú dojazd a ako k nim pristupovať.

Rýchlosť
Faktor, ktorý najviac ovplyvňuje dojazd, je rýchlosť. Napríklad pri ustálenej rýchlosti 130 km/h dosiahne Corsa-e len polovičný dojazd oproti hodnote stanovenej podľa WLTP. 
Správanie vodičov a geografia
Najväčší vplyv na spotrebu má správanie vodiča a jeho štýl jazdy. Elektrické vozidlá ponúkajú ekologickejšiu jazdu. Plynulé zrýchľovanie a využívanie rekuperačného brzdenia vám dokáže ušetriť až 15 % autonómie. 
Tepelný komfort alebo kúrenie
Rozdiel medzi dojazdom na jar a v zime v dôsledku kúrenia sa môže líšiť až o 35 percent. Klimatizovanie vášho vozidla je jednou z najúčinnejších pák, ako zvýšiť dojazd v zime. 

 

Údaje dojazdu modelu Opel Corsa-e (kombinované) 329 km až 337 km (v závislosti od voliteľnej výbavy), stanovené na základe metodiky skúšobného postupu WLTP (nariadenie (ES) č. 715/2007, (EÚ) č. 2017/1151). Každodenné používanie sa môže líšiť a závisí od rôznych faktorov, predovšetkým od jazdného štýlu vodiča, vlastností cesty, vonkajšej teploty, kúrenia/klimatizácie či funkcie prípravy vozidla pred jazdou.