Dojazd

Meranie dojazdu v elektrickom režime.

Dojazd elektrických vozidiel sa meral štandardizovanou skúšobnou metódou pre Európu s názvom NEDC.

Tú nahradil Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá (WLTP). Dojazd modelu Corsa-e meraný podľa WLTP je až 337 km1. Maximálny dojazd pri každodennom používaní sa, samozrejme, odchyľuje od hodnôt meraných podľa NEDC aj podľa WLTP. Na dojazd majú vplyv faktory ako vlastnosti vozovky, poveternostné podmienky, štýl jazdy a ďalšie zaťaženie vozidla.

 

Nový jazdný cyklus WLTP zohľadňuje situácie, ktoré sa viac podobajú každodennému životu než štandard NEDC. Umožňuje nám lepšie posúdiť dennú spotrebu.

 

WLTP obsahuje:

  • Realistickejšia jazdná dynamika a vonkajšia teplota
  • Väčšia skúšobná vzdialenosť
  • Vyššia priemerná a najvyššia rýchlosť
  • Kratšie zdržania a zastavenia
  • Viac brzdenia a zrýchlenia

 

Zistiť viac o metódach merania podľa NEDC a WLTP.

Zájdite ďalej.

Získajte zo svojho elektrického vozidla maximum! Spoznajte hlavné faktory, ktoré majú vplyv na dojazd, a naučte sa, ako na ne reagovať.

Rýchlosť
Najvýznamnejším faktorom, ktorý má vplyv dojazd, je rýchlosť. Pri ustálenej rýchlosti 130 km/h je dojazd 100 % elektrického vozidla polovičný v porovnaní s WLTP.  
Spôsob jazdy a geografia
Spôsob jazdy má významný vplyv na spotrebu. Elektrické vozidlá podporujú ekologickú jazdu. Vďaka plynulému zrýchleniu a využívaniu rekuperačného brzdenia si môžete ušetriť až 15 % svojej autonómie. 
Tepelný komfort alebo kúrenie
Rozdiel v dojazde medzi jarným a zimným obdobím v dôsledku vykurovania môže byť až 35 %. Klimatizovanie vášho vozidla je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako si môžete v zime predĺžiť dojazd. 

 

Údaje dojazdu modelu Opel Corsa-e (kombinované) 329 km až 337 km (v závislosti od voliteľnej výbavy), stanovené na základe metodiky skúšobného postupu WLTP (nariadenie (ES) č. 715/2007, (EÚ) č. 2017/1151). Každodenné používanie sa môže líšiť a závisí od rôznych faktorov, predovšetkým od jazdného štýlu vodiča, vlastností cesty, vonkajšej teploty, kúrenia/klimatizácie či funkcie prípravy vozidla pred jazdou.