BEV, PHEV, E-REV

Rodina elektrických vozidiel.

Elektrické vozidlá pokrývajú celé spektrum – od tých, ktoré sa riadia najmä mechanicky, až po tie, ktoré poháňa výlučne elektrická energia:

Polohybridné elektrické vozidlo (mHEV).

Polohybridné elektrické vozidlá poháňa spaľovací motor, ktorý dopĺňa kompaktný elektromotor (< 20 kW) ako prídavný posilňovač, napr. 48-voltový rekuperačný systém. Pomáha spaľovaciemu motoru znižovať spotrebu paliva a poskytuje lepší krútiaci moment pri nízkych otáčkach. Polohybridné vozidlá nepredstavujú výlučne elektrický dopravný prostriedok.

Plnohybridné vozidlo (sHEV).

.Vozidlo so spaľovacím motorom a motorom poháňaným batériou. Vozidlo poháňa spaľovací motor, ale pri nízkej rýchlosti (do 50 km/h) a krátkej vzdialenosti (cca 3 km) je možný aj čisto elektrický pohon. Elektrickú energiu potrebnú na prevádzku elektromotora generuje spaľovací motor

Plug-in hybridné elektrické vozidlo (PHEV).

Ako plnohybridné vozidlo, ale s tým rozdielom, že PHEV dokáže jazdiť výlučne na elektrickú energiu rýchlejšie (až 130 km/h) a na dlhšie vzdialenosti (cca 40 km). Pri nedostatku energie dobíja batériu spaľovací motor. Batériu je možné nabíjať pomocou externého zdroja napájania.

Elektrické vozidlo s predĺženým dojazdom (E-REV).

Batériové elektrické vozidlo, ktoré obsahuje malý prídavný spaľovací motor výlučne na účely dobíjania batérie. Na rozdiel od plug-in hybridnej sústavy elektrické model s predĺženým dojazdom nedokáže poháňať vozidlo mechanicky.

Batériové elektrické vozidlo (BEV).

Jazdí výlučne elektromotor poháňaný batériou, preto nie je potrebné žiadne fosílne palivo. Batéria sa nabíja pomocou externých zdrojov napájania. Lokálne 100 %  bez emisií.

Elektrické vozidlá na palivové články (FCEV).

Aj vozidlo FCEV jazdí výlučne na elektromotor, ale elektrickú energiu na rozdiel od BEV generujú vodíkové palivové články namiesto batérií. Vodíkové palivové články vyrábajú elektrinu spojením vodíka s kyslíkom. Tak ako BEV, aj vozidlo FCEV je na miestnej úrovni 100 % bez emisií.

Spoločnosť Opel v súčasnosti vyrába dve batériové elektrické vozidlá (Corsa-e a Ampera-e) a jedno plug-in hybridné elektrické vozidlo (Grandland X Hybrid).

Batériové elektrické vozidlá majú:
  • Elektromotor a batériu
  • Batériu, ktorá sa nabíja pomocou kábla na nabíjacej stanici (súkromnej/verejnej)
  • Počas prevádzky sa batéria nabíja aj rekuperovanou energiou: brzdná energia sa premieňa späť na elektrinu vždy, keď zložíte nohu z plynového pedála alebo zošliapnete brzdu.
  • Priemerný dojazd výrazne závisí od modelu vozidla, správania vodiča za volantom, okolitých podmienok a kapacity batérie. Niektoré modely dokážu prejsť aj viac ako 300 km, podľa daného skúšobného cyklu. Dojazd modelu Corsa-e je až 337 km (WLTP)1 , dojazd modelu Ampera-e je 423 km (WLTP)1.
  • Lokálna jazda s nulovými emisiami
 

Objavte batériové elektrické vozidlo Corsa-e tu.

Plug-in hybridné elektrické vozidlá majú:
  • Elektromotor a batériu plus spaľovací motor, napr. 1.6T 200 k2 v modeli Grandland X Hybrid4
  • Batériu, ktorá sa nabíja pomocou kábla na nabíjacej stanici (súkromnej/verejnej) alebo prostredníctvom spaľovacieho motora
  • Počas jazdy je batéria nabíjaná energiou z rekuperácie: energia potrebná na brzdenie sa mení späť na elektrinu, kedykoľvek dáte nohu dolu z plynu alebo stlačíte pedál brzdy.
  • Priemerný dojazd pri plne elektrickej jazde záleží výrazne od modelu, spôsobu jazdy, vonkajších podmienok a kapacity batérie. Niektoré modely prejdú aj viac ako 40 km podľa daného testovacieho cyklu. Dojazd vozidla Grandland X Hybrid4 je až 59 km (WLTP)1
  • Nulové emisie pri jazde na plne elektrický pohon. Emisie vozidla Grandland X Hybrid4 sú pri hybridnej jazde 32g/km (WLTP)2
 

Objavte Plug-In Hybrid Grandland X Hybrid4 na tomto linku.

1 Dáta o dojazde boli stanovené v súlade s testovacou metódou WLTP (R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1151). Výsledky pri bežnom používaní môžu byť rozdielne a závisia od mnohých faktorov, napríklad od osobného spôsobu jazdy, charakteristiky cesty, vonkajšej teploty, kúrenia/klimatizácie, nastavenia vozidla.

 

2 Spotreba paliva v kombinovanom cykle 1,4l/km; emisie CO2 v kombinovanom cykle 32g/km. Spotreba paliva a emisie CO2 boli určené v súlade s metodikou testovania  WLTP a relevantné hondoty boli prepočítané späť do NEDC pre umožnenie porovnateľnosti s ostatnými vozidlami, v súlade s nariadením R (EC) No. 715/2007, R (EU) No. 2017/1153 and R (EU) No. 2017/1151.