Skip To Content
Rádio so 7" dotykovou obrazovkou

Rádio so 7" dotykovou obrazovkou

Prehrávanie zvuku a telefonovanie hands-free prostredníctvom rozhrania Bluetooth®

S rádiom pre modely Mokka a Mokka-e môžete počúvať hudbu alebo správy svojej obľúbenej stanice rádia AM/FM alebo DAB alebo zo svojho mobilného zariadenia prostredníctvom rozhrania USB. Telefón spárujete pomocou rozhrania Bluetooth a môžete využívať bezpečné hands-free telefonovanie. Tu si rýchlo vyhľadáte informácie o informačno-zábavnom systéme Rádio Opel so 7" dotykovou obrazovkou.

Zariadenie je dostupné pre:

Funkcie

Zvuk:

  • Štandardné rádio AM/FM a voliteľné rádio DAB
  • Prehrávanie hudby cez rozhranie USB a Bluetooth®

 

Telefón:

  • Rozhranie Bluetooth® na telefonovanie hands-free
  • Prístup k telefónnemu zoznamu a zoznamu hovorov

 

OpelConnect:

  • Inteligentná ponuka služieb OpelConnect1 vám prináša nový stupeň bezpečnosti a podpory – kdekoľvek a kedykoľvek.

1 Tiesňové volanie a volanie v prípade poruchy s prístupom k asistenčnej havarijnej službe, ktorá je v ponuke v rámci voliteľnej výbavy na vybraných modeloch. Ďalšie služby môžu vyžadovať predplatné alebo poplatok a závisia od pokrytia a dostupnosti mobilnej siete. Dostupnosť a rozsah služieb sa líšia v jednotlivých krajinách i vozidlách. Voliteľná ponuka.

2Apple CarPlay je registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc., Android Auto je registrovaná ochranná známka spoločnosti Google Inc. Kompatibilné aplikácie na stránke www.apple.com/de/ios/carplay alebo www.android.com/auto