Modely Opel ecoFLEX - Technológie motorov ecoFLEX

NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE ZA NÍZKE CENY.

Na optimalizáciu účinnosti motora využíva spoločnosť Opel vyspelé technológie. Cieľom je zlepšiť proces spaľovania a znížiť vnútorné straty v dôsledku trenia a nadmernej hmotnosti.

Variabilné časovanie ventilov (VVT)

Technológia variabilného časovania ventilov (VVT) umožňuje meniť časovanie sacích a výfukových ventilov počas prevádzky s cieľom zlepšiť prúdenie vzduchu i spaľovanie. Nepretržite sa prispôsobuje podmienkam zaťaženia, čím zabezpečuje vyšší výkon a zároveň nižšiu spotrebu paliva.


Variabilné zberné sacie potrubie

Rôznymi zmenami dĺžky sacieho traktu riadeného ventilom sa zvyšuje rýchlosť prúdenia vzduchu pri nízkych otáčkach. Nasmerovaním vzduchu spodnou cestou sa tak dosiahne vysoký krútiaci moment.

 

Pri vyšších otáčkach sa otvára kratšia cesta so zväčšeným priemerom s cieľom maximalizovať najvyšší výkon. Výsledkom je hladký, bezchybný výkon v celom rozsahu otáčok.


Systém viacnásobného vstrekovania paliva so spoločným tlakovým potrubím

Mimoriadne rýchle vstrekovače umožňujú až osem vstrekov na jeden pracovný cyklus motora, čo vedie k lepšie riadenému a plynulejšiemu spaľovaniu. Výsledok: vyšší jazdný komfort, nižší hluk, nižšia produkcia emisií aj spotreba paliva.


Spaľovanie v uzavretom okruhu

Žeraviace sviečky pre vznetové motory s tlakovými snímačmi umožňujú nepretržité sledovanie tlaku v spaľovacej komore v záujme doladenia procesu vstrekovania paliva. Tým sa zabezpečuje optimálny proces spaľovania v uzavretom okruhu, ktorého výsledkom je lepší výkon a úspora paliva, ako aj nižšia hladina emisií a hlučnosti, ktorými sa vyznačuje väčšina modelov radu ecoFLEX so vznetovým motorom.