Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnosť Opel Automobile GmbH si vyhradzuje právo meniť alebo aktualizovať vyššie uvedené charakteristiky jednotlivých funkcií a nenesie zodpovednosť za presnosť ani úplnosť tu poskytnutých informácií. Výsledky skúšok jednotlivých telefónov sa týkajú konkrétnej verzie softvéru a vyrobeného vozidla, ktoré bolo predmetom skúšky. Iná verzia softvéru alebo rok výroby môžu ovplyvniť výsledky kompatibility.