Skip To Content
Produkt

Produkt

Emisná transparentnosť

Od 1. septembra 2017 sa v niektorých nových vozidlách začali palivové emisie testovať podľa celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP), čo je nový, realistickejší skúšobný postup určený na meranie spotreby paliva a emisií CO2. Od 1. septembra 2018 postup WLTP úplne nahradil predchádzajúci skúšobný postup, nový európsky jazdný cyklus (NEDC), v prípade všetkých nových osobných vozidiel.

Čisté technológie

V rámci nášho záväzku voči udržateľnej budúcnosti sa zameriavame jednak na vývoj nových technológií, ktoré zvýšia účinnosť našich súčasných motorov, jednak na budovanie systému e-mobility na podporu našich budúcich elektromobilov.

Blueinjection

Naše vznetové motory využívajú systém BlueInjection v rámci technológie selektívnej katalytickej redukcie (SCR). Kvapalina AdBlue®1 sa automaticky vstrekuje do výfukového potrubia, kde mení škodlivé emisie oxidu dusíka na dusík a vodnú paru, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie.

 

1 AdBlue® je registrovaná ochranná známka združenia Verband der Automobilindustrie e.V.