Skip To Content
Udržateľnosť

Udržateľnosť

Medzi najväčšie výzvy automobilového priemyslu patrí ochrana životného prostredia. Ako výrobca automobilov nesieme spoločenskú zodpovednosť za etickú prevádzku. Z toho dôvodu investujeme peniaze a čas do výskumu nových technológií na každej úrovni výrobného procesu, počnúc našimi závodmi a prevádzkami až po vozidlá, ktoré predávame. Dali sme si za cieľ znížiť našu uhlíkovú stopu, a preto neustále prijímame významné, pozitívne kroky, ktoré slúžia ako príklad pre celé odvetvie.