TESTOVACIA JAZDA.

1. Vyberte si model

Vyberte model o ktorý máte záujem:

2. Vyberte svojho predajcu

    1. Vyhľadané

3. Vyplňte vaše údaje

Aby sme vás mohli kontaktovať, poskytnite prosím tieto údaje:

4. Odošlite vašu požiadavku

Opravte vyznačené polia a skúste znova.

Close

Sumár ochrany súkromia

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú na účel spracovania Vašej objednávky a tiež na marketingové účely, na účel prieskumu trhu, sledovanie údajov o tržbách a tiež aby sa s Vami dokázala spoločnosť Opel Southeast Europe LLC.*, so sídlom Szabadság út. 117, Budaörs 2040, Maďarsko spojiť. Na vyššie uvedené účely môže tiež spoločnosť Opel Southeast Europe LLC tieto údaje sprístupňovať, prenášať, ukladať a/alebo spracovávať v rámci svojej medzinárodnej skupiny (General Motors Group) a svojim predajcom a zástupcom (subjektom uvádzaným na internetovej stránke [www.opel.com]; pre subjekty z USA bude dodržaná registrácia Bezpečný prístav). Prijmeme opatrenia, aké budú odôvodnene potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžno spracovávať až do dosiahnutia účelu takéhoto spracúvania a svoje námietky proti spracovávaniu a použitiou Vašich osobných údajov na marketingové účely môžete oznámiť spoločnosti Opel Southeast Europe LLC na e-mailovej adrese privacyopel@opel.nsc, alebo písomne na adresu Opel Southeast Europe LLC, Szabadság út. 117, Budaörs 2040, Maďarsko alebo v prípade zmeny sídla, na adresu uvádzanú na internetovej stránke www.opel.sk. V prípade nesúhlasu s reakciou spoločnosti Opel Southeast Europe LLC na takéto rozodnutie sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Prosím prečítajte si náš Vyhlásenie o ochrane súkromia pre viac detailov.

 

*Na tieto účely je nevyhnutný prenos týchto údajov do spoločnosti General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) a ich spracovanie touto spoločnosťou. Sídlo spoločnosti General Motors Holdings LLC je.