TESTOVACIA JAZDA.

1. Vyberte si model

Vyberte model o ktorý máte záujem:

2. Vyberte svojho predajcu

    1. Vyhľadané

3. Vyplňte vaše údaje

Aby sme vás mohli kontaktovať, poskytnite prosím tieto údaje:

4. Odošlite vašu požiadavku

Opravte vyznačené polia a skúste znova.

Close

Sumár ochrany súkromia

Vaše osobné údaje sa zhromažďujú na účel spracovania Vašej objednávky a tiež na marketingové účely, na účel prieskumu trhu, sledovanie údajov o tržbách a tiež aby sa s Vami dokázala spoločnosť Opel Southeast Europe LLC., so sídlom Szabadság út. 117, Budaörs 2040, Maďarsko spojiť. Na vyššie uvedené účely môže tiež spoločnosť Opel Southeast Europe LLC tieto údaje sprístupňovať, prenášať, ukladať a/alebo spracovávať v rámci svojej medzinárodnej skupiny (General Motors Group) a svojim predajcom a zástupcom (subjektom uvádzaným na internetovej stránke [www.opel.com]; pre subjekty z USA bude dodržaná registrácia Bezpečný prístav). Prijmeme opatrenia, aké budú odôvodnene potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi v súlade s platnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžno spracovávať až do dosiahnutia účelu takéhoto spracúvania a svoje námietky proti spracovávaniu a použitiou Vašich osobných údajov na marketingové účely môžete oznámiť spoločnosti Opel Southeast Europe LLC na e-mailovej adrese privacyopel@opel.nsc, alebo písomne na adresu Opel Southeast Europe LLC, Szabadság út. 117, Budaörs 2040, Maďarsko alebo v prípade zmeny sídla, na adresu uvádzanú na internetovej stránke www.opel.sk. V prípade nesúhlasu s reakciou spoločnosti Opel Southeast Europe LLC na takéto rozodnutie sa môžete obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Prosím prečítajte si náš Vyhlásenie o ochrane súkromia pre viac detailov.