Technológie
Pokročilé Asistenčné Systémy Vodiča

Pokročilé asistenčné systémy vodiča sledujú množstvo podmienok cestnej premávky a stav vozovky a zásadne tak zvyšujú bezpečnosť, aby ste si vy mohli jednoducho užiť jazdu s prvkami ako pixelové LED svetlomety IntelliLux, rozšírený projekčný displej, Intelli-Drive či Intelli-Vision1.

 

1 Asistenčné systémy od spoločnosti Opel slúžia na podporu vodiča v rámci príslušných obmedzení jednotlivých systémov. Za riadenie vozidla je stále zodpovedný vodič. Všetky prvky sú voliteľné.

 
Informačno-Zábavné Systémy

Digitálne detoxikovaný displej Pure Panel® prepája bezdrôtové rozhranie Apple CarPlay™ a Android Auto™ so správou individuálnych profilov a technológiou rozpoznávania vodiča. Môžete bezdrôtovo nabíjať svoje zariadenia, získať pripojené služby ako tiesňové volanie či volanie v prípade poruchy a vďaka hlasovému ovládaniu s rozpoznávaním prirodzenej reči nemusíte volant vôbec púšťať z rúk.

 

 
Služby Opelconnect

Systémy na báze inteligentnej technológie a súvisiace služby1, ktoré ponúkajú rôzne možnosti pripojenia a moderné inovácie, aby ste boli v bezpečí a zároveň si užili vzrušujúcu a hospodárnu jazdu.

 

Vnútorný pokoj: Tiesňové volanie a volanie v prípade poruchy2 a tiež zobrazovanie stavu vozidla a ďalších informácií o prejdenej vzdialenosti, stave paliva alebo upozornení na potrebu údržby, aby ste z jazdy mali zakaždým dobrý pocit.

Praktické funkcie: Služby elektronického diaľkového ovládania3 na kontrolu stavu akumulátora, riadenie nabíjania a prípravu prostredia v kabíne pred jazdou prostredníctvom aplikácie myOpel.

Inteligentná jazda: Vďaka pripojenej navigácii Connected Navigation Pack Plus4 a službám správy cesty a jazdy môžete cestovať úplne uvoľnene.

 

1 Dostupnosť a rozsah služieb sa môžu v jednotlivých krajinách a vozidlách líšiť. Služby môžu vyžadovať predplatné/poplatok a závisia od pokrytia a dostupnosti mobilnej siete.

2 Používanie tiesňového volania a volania v prípade poruchy vyžaduje, aby ste pri objednávaní vozidla podpísali obchodné podmienky vrátane písomného súhlasu s lokalizáciou vozidla, a závisí od pokrytia a dostupnosti siete. Poruchová služba (Opel Mobilservice) je bezplatná prvý rok od prvej registrácie, potom je dostupná za poplatok. Informácie o službách OpelConnect nájdete na stránke www.opel.de/connect a o poruchovej službe Opel Mobilservice na stránke www.opel.de/mobilservice. Platia príslušné všeobecné obchodné podmienky.

3 Len pre model Astra Hybrid.

4 Služby pripojenej navigácie Connected Navigation Pack Plus sa sprístupňujú na obdobie 3 rokov a potom budú spoplatnené. Dostupnosť a rozsah služieb sa môžu v jednotlivých krajinách a vozidlách líšiť. Služby môžu vyžadovať predplatné alebo poplatok a závisia od pokrytia a dostupnosti mobilnej siete.