Modely Opel ecoFLEX - Stratégia ecoFLEX

ČISTÁ TECHNOLÓGIA – PRÍSTUPNÁ A CENOVO DOSTUPNÁ.

Na problém spotreby paliva a znečisťovania ovzdušia neexistuje žiadne zázračné riešenie. Každé vozidlo má iné vlastnosti aj zákazníkov. Spoločnosť Opel preto zaujala k technológii ecoFLEX holistický prístup.

Optimalizovaný výkon motora so zníženými otáčkami voľnobehu, upravené prevodovky, pneumatiky s nízkym valivým odporom, efektívnejšia aerodynamika a vyšší stály prevodový pomer – to všetko môže napomôcť aj jednotlivo. Keď však tieto prvky spojíme a jemne doladíme pre každý konkrétny model značky Opel, účinok sa prejaví do hĺbky.