ZÁJDITE ČO NAJĎALEJ.

Svoj Combo-e Life využijete na maximum, ak budete poznať najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú jeho dojazd, a ako na ne máte reagovať. 

RÝCHLOSŤ
Najväčší vplyv na dojazd spomedzi všetkých faktorov má rýchlosť. Napríklad pri ustálenej rýchlosti 130 km/h sa dojazd vášho vozidla Combo-e Life skráti na polovicu v porovnaní s WLTP.  
ŠTÝL JAZDY
Pri každom zrýchlení strácate energiu. A po každom prudkom zabrzdení musíte opäť zrýchliť. Vďaka režimu ekologickej jazdy a rekuperačnému brzdeniu modelu Combo-e Life si môžete ušetriť až 15 % dojazdu! 
TEPELNÝ KOMFORT A VYHRIEVANIE
Rozdiel v dojazde v dôsledku kúrenia môže byť medzi jednotlivými ročnými obdobiami až 35 %, pretože energia sa čerpá priamo z akumulátora. Tepelné kondicionovanie vášho vozidla Combo-e Life počas nabíjania je skvelý spôsob, ako si zachovať dojazd a pohodlne cestovať.  
TIP: Dojazd zobrazený vo vašom vozidle Combo-e Life, keď je plne nabité, je maximálny dojazd. Ak zohľadníte faktory ovplyvňujúce dojazd (napr. rýchlosť, štýl jazdy, tepelný komfort), zobrazený dojazd sa upraví podľa vášho nového správania za volantom.