Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


STVORENÝ NA TO, ABY VÁM POMÁHAL.

Zostať bdelí nie je vždy ľahké. Systém sledovania pozornosti vodiča analyzuje pomocou prednej kamery a volantu jazdné správanie vodiča a informuje ho, ak nastane čas urobiť si prestávku.
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu rozpozná, keď Vivaro začne vychádzať z jazdného pruhu a upozorní vodiča zvukovým signálom aj vizuálne. Pokročilý systém inteligentných svetiel automaticky prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami svetlometov, aby ste neoslňovali ostatných vodičov. Obmedzovač rýchlosti analyzuje zmeny maximálnej povolenej rýchlosti pomocou systému rozpoznávania rýchlostných dopravných značiek. Stačí jedenkrát stlačiť tlačidlo pamäte a tempomat na základe toho upraví rýchlosť.
PREČÍTAJTE SI VIAC ZOBRAZIŤ MENEJ

STE V DOBRÝCH RUKÁCH.

Stačí, ak jedenkrát stlačíte tlačidlo pamäte a automatický tempomat spomalí vozidlo a začne v premávke udržiavať nastavený odstup od vozidla vpredu. Keď sa vozovka uvoľní, systém obnoví pôvodnú rýchlosť. 
Systém sledovania mŕtveho uhla pomocou senzorov a vizuálnej projekcie vo vonkajšom spätnom zrkadle upozorňuje vodiča na vozidlá mŕtvom uhle, aby zabránil nehodám pri predbiehaní. Systém varovania pred čelnou zrážkou monitoruje vozovku vpredu a upozorňuje vodiča na hroziacu zrážku s vozidlami alebo chodcami. V prípade potreby zasiahne systém automatického núdzového brzdenia , aby zabránil zrážke, a aktivuje brzdy nezávisle od vodiča.
PREČÍTAJTE SI VIAC ZOBRAZIŤ MENEJ

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE.

Jedinečným prvkom v tejto triede vozidiel je projekčný displej modelu Vivaro, ktorý do zorného poľa vodiča premieta dôležité informácie , ako napríklad rýchlosť vozidla a údaje tempomatu.

ZÍSKAJTE LEPŠÍ VÝHĽAD.

Zabudnite sa stres pri parkovaní a manévrovaní v tesných mestských priestoroch. Teraz je tu technológia panoramatickej spätnej kamery so 180-stupňovým zobrazením1, ktorá premieta obraz prostredníctvom 7“ dotykovej obrazovky1.

 

Voliteľná výbava.