Podpora vodiča
Balík podporných systémov pre vodiča
Zostať bdelí nie je vždy ľahké. Systém sledovania pozornosti vodiča analyzuje pomocou prednej kamery a volantu jazdné správanie vodiča a informuje ho, ak nastane čas urobiť si prestávku. 
Systém varovania pred opustením jazdného pruhu rozpozná, keď Vivaro začne vychádzať z jazdného pruhu a upozorní vodiča zvukovým signálom aj vizuálne. Pokročilý systém inteligentných svetiel automaticky prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami svetlometov, aby ste neoslňovali ostatných vodičov. Obmedzovač rýchlosti analyzuje zmeny maximálnej povolenej rýchlosti pomocou systému rozpoznávania rýchlostných dopravných značiek. Stačí jedenkrát stlačiť tlačidlo pamäte a tempomat na základe toho upraví rýchlosť.
Balík bezpečnostných systémov pre vodiča

Stačí, ak jedenkrát stlačíte tlačidlo pamäte a automatický tempomat spomalí vozidlo a začne v premávke udržiavať nastavený odstup od vozidla vpredu. Keď sa vozovka uvoľní, systém obnoví pôvodnú rýchlosť. 

 

 
Systém sledovania mŕtveho uhla pomocou senzorov a vizuálnej projekcie vo vonkajšom spätnom zrkadle upozorňuje vodiča na vozidlá v  mŕtvom uhle, aby zabránil nehodám pri predbiehaní. Systém varovania pred čelnou zrážkou monitoruje vozovku vpredu a upozorňuje vodiča na hroziacu zrážku s vozidlami alebo chodcami. V prípade potreby zasiahne systém automatického núdzového brzdenia a aktivuje brzdy nezávisle od vodiča, aby zabránil zrážke.
Projekčný displej
Jedinečným prvkom v tejto triede vozidiel je projekčný displej modelu Vivaro, ktorý do zorného poľa vodiča premieta dôležité informácie, ako napríklad rýchlosť vozidla a údaje tempomatu. 
180° spätná kamera

Zabudnite na stres pri parkovaní a manévrovaní v tesných mestských priestoroch. Teraz je tu technológia panoramatickej spätnej kamery so 180-stupňovým zobrazením1, ktorá premieta obraz prostredníctvom 7“ dotykovej obrazovky1.

 

1 Voliteľná výbava.