Bezpečnosť a inovácie
Automatické núdzové brzdenie
Automatické núdzové brzdenie1 s detekciou chodcov vás upozorní na potenciálnu zrážku s chodcom alebo iným vozidlom2. Ak nepodniknete žiadne kroky, vozidlo automaticky zabrzdí. 

1 Voliteľné.

2 Pracuje automaticky pri rýchlosti vyššej ako 5 km/h a nižšej ako 85 km/h. Pri rýchlosti od 0 do 30 km/h je metrika spomalenia na zníženie nárazovej rýchlosti 0,9 g. Pri rýchlosti od 30 do 85 km/h systém spomalí najviac o 22 km/h. Po dosiahnutí tejto prahovej hodnoty musí vodič pribrzdiť, aby ešte viac znížil rýchlosť. Rozsah prevádzkovej rýchlosti systému automatického núdzového brzdenia s detekciou chodcov (AEBPD) závisí od zistenej prekážky (pohyblivý cieľ: od 5 do 85 km/h, pevný cieľ: od 5 do 80 km/h, chodec: od 5 do 60 km/h). Asistenčné systémy Opel sú určené na podporu vodiča v rámci obmedzení, ktoré sú vlastné danému systému. Za riadenie vozidla je stále zodpovedný vodič.

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu

Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu1 upozorní vodiča pomocou upozornenia na nežiaduce vybočenie z jazdného pruhu a jemne upraví kurz, ak sa vaše Combo-e začne nečakane vychyľovať z jazdného pruhu, aby vás udržal v požadovanom smere jazdy.

 

Voliteľné.

 
Systém rozpoznávania dopravných značiek s rýchlostným obmedzením

Systém rozpoznávania dopravných značiek s rýchlostným obmedzením1 číta dopravné značky, rozpoznáva zmeny v rýchlostných obmedzeniach a podľa toho upozorní vodiča.

 

1 Voliteľné.

 
Bezpečnosť a airbagy

Airbag vodiča je súčasťou štandardnej výbavy všetkých modelov. Model dvojkabíny má navyše airbag pre spolujazdca a dva bočné airbagy.

Možnosť šiestich airbagov vrátane hlavových na zabezpečenie maximálnej ochrany je v ponuke v rámci voliteľnej výbavy na všetkých modeloch.1

 

1 Voliteľné.

 
Systém monitorovania mŕtveho uhla vonkajších spätných zrkadiel

Systém sledovania mŕtveho uhla1 automaticky monitoruje a upozorňuje na približujúce sa vozidlá v rovnobežných jazdných pruhoch a v mŕtvych uhloch vodiča. Poskytuje mu tak väčšiu istotu pri zmene jazdných pruhov a celkovo uľahčuje život na cestách.

 

1 Voliteľné.

 
Asistent jazdy z kopca

Asistent jazdy z kopca1 je funkcia systému Intelli-Grip, ktorá pomáha vodičom bezpečne, kontrolovane a opatrne navigovať vozidlo aj na tom najstrmšom svahu pomocou automatického zmierňovania rýchlosti a profilu brzdenia.

 

1 Voliteľné

 
Bočné zaistenie

Systém bočného zaistenia1 pomocou 12 senzorov upozorňuje na prekážky, ktoré nemusia byť viditeľné pri prejazde zákrutou v nízkej rýchlosti, pomocou vizuálnej a zvukovej výstrahy na obrazovke informačno-zábavného systému.

 

1 Voliteľné.

 
Funkcia priestorového videnia vzadu

Funkcia priestorového videnia vzadu1 využíva dve kamery a zobrazuje okolie dodávky a päťpalcovej digitálnej obrazovke, vďaka čím čomu zaisťuje vodičovi výhľad do všetkých strán, a uľahčuje tak vjazd a výjazd zo stiesnených parkovacích priestorov. 

 

1 Voliteľné

 
Zadná kamera

Zadná kamera1 zobrazuje na osempalcovej dotykovej obrazovke virtuálne navádzacie čiary, a uľahčuje tak cúvanie.

 

1 Voliteľné.

 
Projekčný displej

Vďaka projekčnému displeju1 sa na krycom skle za volantom zobrazujú najdôležitejšie informácie, ako je rýchlosť, navigačné pokyny či sledovanie únavy vodiča, aby ste nemuseli spustiť oči z cesty pred sebou.

 

1 Voliteľné.

 
Systém udržiavania stability prívesu
Systém udržiavania stability prívesu je inteligentný systém, ktorý sleduje stabilitu ťahaného prívesu a automaticky upravuje rýchlosť vozidla pomocou krútiaceho momentu motora a brzdenia všetkými kolesami s cieľom potlačiť nadmerné a potenciálne nebezpečné vibrácie. 
Ukazovateľ preťaženia

Na ďalšie zachovanie bezpečnosti pri preprave ťažkých nákladov je k dispozícii praktický ukazovateľ preťaženia kapacity1 v nákladnom priestore, ktorý spustí výstražné upozornenie vždy, keď sa blíži prekročenie limitu vozidla alebo k nemu práve došlo.

 

1 Voliteľná výbava len na vybraných trhoch.