TESTOVACIA JAZDA.

1. Vyberte si model

Vyberte model o ktorý máte záujem:
 

2. Vyberte svojho predajcu

    1. Vyhľadané

3. Vyplňte vaše údaje

Aby sme vás mohli kontaktovať, poskytnite prosím tieto údaje:

4. Krátke vyhlásenie

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať“ udeľujete dobrovoľný súhlas s tým, že Vaše osobné dáta budú spracované a používané stranami a spôsobom uvedeným sekcii “Ochrana údajov” v uvedenom rozsahu pre uvedené účely a že môžete byť kontaktovaní vybranými kanálmi:

a súhlasím so spracovaním osobných údajov stranami a spôsobom uvedeným v sekcii “Komunikačné dojednanie” v uvedenom rozsahu pre uvedené účely.

Opravte vyznačené polia a skúste znova.

Close

Komunikačné dojednanie

 

Vaše osobné údaje sú zhromažďované, odovzdávané, uchovávané a užívané dealerom, ktorý obdržal Vašu žiadosť alebo správu, Opel Southeast Europe, Opel Automobile GmbH (Rüsselsheim, Nemecko) a OnStar Europe Ltd. (Luton, UK), v rozsahu uvedenom v sekcii Ochrana údajov a cookies na marketingové účely, účely výskumu trhu a predajné informácie.

 

Na tieto účely môžu byť Vaše osobné údaje vyššie uvedenými spoločnosťami spracovávané a odovzdávané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Budú prijaté všetky potrebné opatrenia, aby sa s Vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s právnymi normami.

 

Pred schválením Vás týmto poúčame o skutočnosti, že poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalej Vás týmto informujeme o Vašich právach uvedených v ustanovení § 12 a ustanovenia § 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, najmä o práve prístupu k osobným údajov a práve na opravu osobných údajov. Tento súhlas je platný počas doby trvania účelu spracovania, pokiaľ nebude odvolaný skôr.

 

Prosím prečítajte si "Ochrana údajov a Cookies"

Close

Ochrana údajov

 

Vaše osobné údaje sú zhromažďované, odovzdávané, uchovávané a spracovávané dealerom, ktorý obdržal Vašu žiadosť alebo správu, Opel Southeast Europe LLC, Opel Automobile GmbH (Rüsselsheim, Germany), General Motors Holdings LLC (Michigan, USA), OnStar Europe Ltd. (Luton, UK) a vybranými dodávateľmi, v rozsahu uvedenom v sekcii Ochrana údajov a cookies za účelom spracovania Vašej žiadosti alebo správy.

 

V prípade, že je to potrebné pre splnenie alebo spracovanie Vašej žiadosti, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté taktiež akejkoľvek dcérskej spoločnosti alebo organizačnej zložke General Motors Holdings LLC a ich predajcom, zástupcom a dodávateľom,

 

Na tieto účely môžu byť Vaše osobné údaje vyššie uvedenými spoločnosťami spracovávané a odovzdávané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Budú prijaté všetky potrebné opatrenia, aby sa s Vašimi údajmi zaobchádzalo bezpečne a v súlade s právnymi normami.

 

Pred udelením súhlasu Vás týmto poúčame o skutočnosti, že poskytnutie tohto súhlasu je dobrovoľné. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ďalej Vás týmto informujeme o Vašich právach uvedených v ustanovení § 12 a ustanovenia § 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, najmä o práve prístupu k osobným údajov a práve na opravu osobných údajov. Tento súhlas je platný počas doby trvania účelu spracovania, pokiaľ nebude odvolaný skôr.

 

Prečítajte si "Ochrana údajov a Cookies" pre viac informácií.