KONTAKTOVAŤ PREDAJCU.

1. Vyberte si model

Vyberte model o ktorý máte záujem:
 

2. Vyberte svojho predajcu

    1. Vyhľadané

3. Vyplňte vaše údaje

Aby sme vás mohli kontaktovať, poskytnite prosím tieto údaje:

4. Krátke vyhlásenie

Vaše osobné dáta budú spracované určenými spracovateľmi ako je popísané v dokumente Ochrana osobných údajov. Pre viac informácií ohľadom vašich práv na ochranu osobných údajov a kontaktných miest kliknite sem.

a výberom aspoň jedného kanálu súhlasím so spracovaním s tým spojených dát, ako je popísné v dokumente Vyjadrenie súhlasu.

 

Mám právo zrušiť môj súhlas kedykoľvek (viac informácií nájdete tu). Zrušenie súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracovania dát na základe daného súhlasu pred jeho zrušením.

Opravte vyznačené polia a skúste znova.

Close

VYJADRENIE SÚHLASU

 

Súhlasím s tým že moje osobné dáta spojené s informáciami ktoré som poskytol ako časť tejto požiadavky, budú spracované pre personalizovaný marketing a prieskum trhu spoločnosťou Opel Southeast Europe LLC, BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava a Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Nemecko, ako správcovia.

 

Moje data budú spracované a zdieľané pre nižšie uvedené účely s nasledovnými prijímateľmi:

 

Dáta / Účel(y) / Prijímateľ

 

1.

- Dáta: Identifikácia a kontaktné údaje (napr. Meno, e-mail, tel. č.), a súvisiace Informácie vami poskytnuté (napr. Ako časť/spojené s vašou požiadavkou)

 

- Účel(y): Služby zákazníkom: napr. Pozvánky na akcie, Informácie o (technických) aktualizáciách vášho vozidla/vozidla o ktoré máte záujem alebo iného modelu, notifikácie starostlivosti/prehliadok/pravidelných služieb, alebo pomoc v núdzi.

Informácie pre zákazníkov: Kontakt napr. pre komunikáciu o nových alebo jazdených vozidlách, finančné a leasingové ponuky, služby dealera, prehliadky a dielenské ponuky, ukončenie finančného alebo leasingového kontraktu alebo meranie kvalitatívnych zlepšení pre moje vozidlo.

Reklama: Individuálne alebo personalizované reklamné ponuky, produkty a služby. Prieskumy zákazníckej spokojnosti: Kontakt po nákupe/servise, napr. ohľadom spokojnosti s mojím vozidlom alebo poskytnutými službami.

 

- Prijímateľ: Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe LLC zdieľa moje osobné data s poverenými spracovateľmi pre účely marketingu/prieskumu trhu a s tým súvisiacimi IT službami, administráciou a podporou. Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe LLC tiež zdieľa moje osobné data s povereným IT providerom (GM Holdings LLC, Michigan, USA) ktorý sídli mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a teda v krajine bez adekvátnej úrovne ochrany dát. Nie je v súlade s rozhodnutím Európskej Komisie, ale sú uplatnené vhodné bezpečnostné opatrenia, v tomto prípade EU Standard Contractual Clauses (EU SCC’s). V prípade potreby získate kópiu na privacyrights@opel.com.

 

Súhlasím s tým, že Opel Southeast Europe LLC a Opel Automobile GmbH použije vyššie uvedené data pre presnú identifikáciu, aby mi ponúkol najlepšiu skúsenosť a služby a aby predišiel možným nezrovnalostiam v súvislosti so spomenutými účelmi. Tieto spoločnosti použijú obchodné pravidlá pri spájaní a porovnávaní dát pre určenie prípadných dvojitých alebo viacnásobných záznamoch z rôznych zdrojov či systémov. (napr. cestou online požiadavky vytvorenej pre Opel, účasťou na marketingovej akcii Opel a použitím aplikácie myOpel) pre dosiahnutie vzniku unikátneho zákazníckeho záznamu.

 

Moje osobné data budú pre vyššie menované účely skladované ďalšie tri roky po poslednom kontrakte s Opel.

 

Spracovanie dát je založené na mojom tu danom súhlase podľa (Art. 6 (1) (a) General Data Protection Regulation (GDPR)). Navyše, rešpektujúc prevod dát do krajiny mimo Európskeho Hospodárskeho Preistoru, v súlade s Art. 49 (1) (a) GDPR applies.

 

Som oboznámený s mojimi právami v súvislosti s ochranou osobných dát a s kontaktnými detailami ako je popísané v dokumente Ochrana osobných dát a politika správy cookies.

 

Viac informácií nájdete v Ochrana osobných dát a politika správy cookies.

Close

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 

Informácia o spracovaní osobných údajov

 

Vaše osobné dáta budú spracované pre účely administrácie a pre splnenie vašej požiadavky spoločnosťou Opel Southeast Europe LLC je na BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava. Vaše osobné dáta budú spracované pre účely administrácie a pre splnenie vašej požiadavky spoločnosťou Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Germany a, v prípade potreby, vaším vybraným Opel Partnerom ako správcom, ako je uvedené nižšie:

 

Spracovanie dát sa riadi Art. 6 (1) (b) GDPR.

 

My ako správcovia budeme spracovávať vaše dáta takto:

 

Dáta povinné dáta sú označené * / Účel(y)

 

1.

- Dáta: Identifikácia a Kontaktné údaje (Meno*, e-mail *; telefónne číslo, poštová adresa (* ak sa dá použiť))

- Účel(y): Kontaktovanie, komunikácia, splnenie požiadavky, Žiadosť/zrušenie Newslettera

 

2.

- Dáta: Detaily modelu o ktorý máte záujem *

- Účel(y): Splnenie požiadavky

 

3. - Dáta: Vybraný Opel Partner*

- Účel(y): Splnenie požiadavky

 

4.

- Dáta: Leasingová/úverová úroková miera (* ak je k dispozícii)

- Účel(y): Splnenie požiadavky

 

5.

- Dáta: Detaily súčasného vozidla *, VIN*, Dátum registrácie, Registračné čísla/EČ, najazdené kilometre, datum a čas prevzatia vozidla a odovzdania vozidla, typ služby*, zapožičanie vozidla

- Účel(y): Splnenie servisnej požiadavky

 

6.

- Dáta: Typ požiadavky

- Účel(y): Splnenie požiadavky kontaktu

 

Informácie označené * v zozname vyššie sú povinné požiadavky kontraktu. Preto je potrebné, aby ste tieto dáta poskytli. Ak dáta neposkytnete, nemôžeme splniť vašu požiadavku.

 

Dáta v zozname vyššie budú skladované tri roky po skončení kontraktuálneho vzťahu.

 

Prijímatelia

 

Vaše osobné dáta budeme zdieľať pre účely uvedené nižšie s nasledovnými prijímateľmi:

 

Dáta / Účel(y) / Prijímatelia(s)

 

1.

- Dáta: Identifikácia a kontaktné údaje (Meno*, e-mail *; telefónne číslo, poštová adresa (* ak je k dispozícii)), Detaily modelu o ktorý máte záujem *, Vybraný Opel Partner *, Leasingová / Úverová úroková miera (* ak je k dispozícii), Informácie o súčasnom vozidle *, VIN*, Dátum registrácie, Číslo registrácie/EČV, nájazd kilometrov, čas prevzatia a odovzdania vozidla, Typ služby *, Zapožičané vozidlo, Typ požiadavky

- Účel(y): Splnenie požiadavky

- Prijímatelia(s): Opel Automobile GmbH a Opel Southeast Europe LLC je na BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava  bude zdieľať vaše osobné dáta s určenými spracovateľmi pre podporu administrácie a vymenované účely.

Opel Automobile GmbH a Opel Southe ast Europe LLC je na BBC1Plus, Plynárenská 1 821 09 Bratislava insert OV NSC name (e.g. Vauxhall …. Ltd.). tiež zdieľa vaše osobné dáta v určeným poskytovateľom IT Služieb (GM Holdings LLC, Michigan, USA), ktorý sídli mimo Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EEA) a teda v krajine bez adekvátnej ochrany osobných dát. Nie je to rozhodnutie Európskej Komisie, ale sú uplatnené vhodné ochranné opatrenia v súlade s aplikovanými predpismi EU Standard Contractual Clauses (EU SCC’s). V prípade potreby kontaktujte: privacyrights@opel.com.

 

2.

- Dáta: Identifikácia a kontaktné data (Meno*, Telefónne číslo)

- Účel(y): Kontrola plnenia požiadavky

- Prijímatelia(s): TrackBack,, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

Pre viac informácií o témach súvisiacich s ochranou osobných údajov si pozrite Privacy & Cookie Policy