AKTUALIZUJTE SI TECHNOLÓGIU BLUEINJECTION. ZDARMA!

Ste majiteľom vozidla Opel s technológiou BlueInjection. Chceme, aby bolo vaše vozidlo čistejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu, a preto optimalizujeme riadenie motora príslušných modelov Opel s technológiou BlueInjection. Výrazne sa tak znížia emisie NOx z výfukových plynov v reálnych jazdných situáciách, s ohľadom na budúcu emisnú normu, ktorá nadobudne účinnosť v septembri 2017.

S touto akciou, ktorú môžete teraz využiť, získa vaše vozidlo najmodernejšiu technológiu spoločnosti Opel na ceste k požiadavkám budúcich emisných noriem.

Optimalizujeme softvér motora. Vaše výhody:

 

Za aktualizáciu nič neplatíte

 

Aktualizácia trvá menej než hodinu

 

Nemá žiadny vplyv na spotrebu paliva ani výkon

Nájdite dealera Opel

Vyplňte niektoré z polí nižšie:

SERVISNÁ LINKA

0800 627 1016

Spĺňa vaše vozidlo podmienky pre aktualizáciu AdBlue? Zavolajte nám!

ČO JE TO TECHNOLÓGIA BLUEINJECTION OD SPOLOČNOSTI OPEL?

BlueInjection je najmodernejšia technológia vznetových motorov SCR od spoločnosti Opel, ktorá využíva prísadu AdBlue®* na ďalšie znižovanie hladiny oxidov dusíka, a umožňuje tak vašej dodávke produkovať čistejšie emisie.

 

*AdBlue® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Verband der Automobilindustrie e.V.

Predchádzajúce
  • KEDY JU DOPLNIŤ?

    Vozidlá vybavené systémom BlueInjection potrebujú pravidelné dopĺňanie prísady AdBlue® aj medzi odporúčanými servisnými intervalmi. Nemajte však obavy, keď jej hladina klesne, upozorní vás na to kontrolka na prístrojovej doske.

  • AKO DOPLNIŤ PRÍSADU ADBLUE®?

    Naplňte si nádrže vďaka širokému výberu fliaš v ponuke. Alebo si jednoducho choďte pre náplň k miestnemu predajcovi značky Opel.

Ďalej
Predchádzajúce
  • KEDY JU DOPLNIŤ?

  • AKO JU DOPLNIŤ?

Ďalej

Technológia BlueInjection

Pozrite si video

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O TECHNOLÓGII BLUEINJECTION A PRÍSADE ADBLUE®.

Čo je to AdBlue®?

AdBlue® (nazývaná aj Diesel Exhaust Fluid, teda kvapalina pre výfuky vznetových motorov) je bezfarebná, číra kvapalina bez zápachu a toxických vlastností, ktorá sa skladá iba z 32,5 % močoviny a 67,5 % vody.
Keďže ju tvorí prevažne voda, mrzne pri teplote -11°C (koncentrácia 32,5% predstavuje najnižší bod tuhnutia vodného roztoku močoviny). Aby mohlo vozidlo jazdiť za každých podmienok, všetky nádrže na AdBlue® sú vybavené vyhrievacím telesom, ktoré rozmrazuje dostatok kvapaliny potrebnej na znižovanie emisií.

Čo je to technológia SCR?

SCR, teda selektívna katalytická redukcia, je technológia, ktorá sa používa na znižovanie emisií oxidov dusíka (NOx) z výfukových plynov vznetových motorov. Jej základom je prísada AdBlue® (nazývaná aj Diesel Exhaust Fluid, teda kvapalina pre výfuky vznetových motorov), čo je roztok 32,5 % močoviny v čistenej vode, ktorý sa vstrekuje do výfukového potrubia. Z močoviny v prísade AdBlue® sa pri vysokých teplotách výfukovývh plynov uvoľňuje amoniak (NH3) a ten reaguje s oxidmi dusíka (NO a NO2) v katalyzátore, kde z nich vzniká neškodný dusík (N2) a vodná para (H2O).

Existujú nejaké alternatívy k technológiám SCR?

Technológie SCRnajmodernejšou technológiou na ceste k budúcim požiadavkám na emisie. To je dôvod, prečo sa spoločnosť Opel rozhodla zaviesť systém BlueInjection (technológia SCR spoločnosti Opel) do všetkých vozidiel so vznetovými motormi počnúc rokom 2018.

Čo ak nedoplním nádrž?

Ak je nádrž na AdBlue® prázdna, vozidlo nebude možné po vypnutí zapaľovania znovu naštartovať. Nie je to chyba, ale funkcia systému, ktorú vyžaduje zákon. Ak nastane táto fáza, systém bude vyžadovať úplné doplnenie nádrže. Až potom bude možné vozidlo opäť naštartovať.

Na čo si mám dať pozor pri kúpe prísady AdBlue®?

● V prvom rade si všímajte ochrannú známku AdBlue® a normu ISO 22241-1 a DIN 70070.
● Taktiež vám dôrazne odporúčame, aby ste používali len fľaše a kanistre s utesneným okolím plniaceho hrdla palivovej nádrže (obvykle so skrutkovaným adaptérom). Minimalizujete tak riziko úniku kvapaliny.
● A nakoniec, keďže prísada AdBlue® má obmedzenú životnosť, pred jej doplnením skontrolujte dátum exspirácie.

Keďže AdBlue® sa už používa aj v úžitkových vozidlách, je možné túto prísadu dopĺňať aj na čerpacích staniciach pre nákladné vozidlá?

Neodporúčame dopĺňať prísadu na čerpadlách AdBlue®, ktoré sa nachádzajú na mnohých benzínových čerpacích staniciach pre úžitkové vozidlá (nákladné vozidlá a autobusy), pretože ich prietok je pre osobný automobil príliš vysoký. Okrem toho väčšinu dýz v nákladných automobiloch je potrebné uvoľniť pomocou magnetickej vložky v plniacej hlave vozidla, ktorá sa však v žiadnom osobnom automobile značky Opel nenachádza.

Dobrou správou je, že v Európe je už čoraz viac benzínových čerpacích staníc, ktoré ponúkajú čerpadlá AdBlue® s nízkym prietokom pre osobné vozidlá. Doplnenie prísady AdBlue® na takomto čerpadle je rovnako jednoduché ako natankovanie nafty.

Čo mám robiť, ak som vylial AdBlue® na auto a/alebo oblečenie?

V prípade, že sa malé množstvo prísady AdBlue® dostane do kontaktu napríklad s lakovanými dielmi vozidla, utrite ich a v prípade potreby opláchnite miesto vodou.
Ak sa vám náhodou vyleje trochu prísady AdBlue® na oblečenie a/alebo ruky, stačí, ak ich dôkladne opláchnete čistou vodou.

Existuje možnosť väčšej nádrže na AdBlue®?

Vozidlá značky Opel túto možnosť nemajú. Pre každé vozidlo existuje iba nádrž jednej veľkosti, ktorá je navrhnutá tak, aby optimalizovala obmedzenia týkajúce sa exteriéru a hmotnosti.

Kto je výrobcom prísady AdBlue®?

AdBlue® je registrovaná ochranná známka spoločnosti VDA, na ktorú má spoločnosť General Motors (materská spoločnosť automobilky Opel) celosvetovú licenciu vzťahujúcu sa na všetky značky. Prísadu vyrábajú chemické spoločnosti a názov "AdBlue®" smú používať iba licencovaní výrobcovia a distribútori.

INFORMÁCIE PRE NAŠE OSOBNÉ AUTOMOBILY

INFORMÁCIE PRE NAŠE ĽAHKÉ ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ (LCV)

Close

Každá nádrž na prísadu AdBlue® je vybavená senzormi, ktoré pri poklese jej hladiny spustia sériu upozornení.

 

Upozornenia sa objavia v troch intervaloch:

 

● Keď je zostávajúci dojazd 2 400 km (alebo menej, v závislosti od spotreby paliva) – na vašom palubnom počítači sa zakrátko zobrazí výstražné svetlo.
● Keď je zostávajúci dojazd menej ako 1 750 km – objaví sa upozornenie a bude sa opakovať pri každom zapnutí zapaľovania.
● Keď je zostávajúci dojazd 900 km – upozornenie bude blikať dovtedy, kým nedoplníte prísadu.

 

Pozor! Ak je nádrž na prísadu AdBlue® prázdna, systém bude vyžadovať jej úplné doplnenie. Až potom bude možné vozidlo opäť naštartovať.

Close

Plniaci otvor sa nachádza vedľa otvoru palivovej nádrže na naftu (alebo za otvorom v zadnom nárazníku v prípade modelu Antara).
Uzáver palivovej nádrže je farebný a možno ho otvoriť rukou.
Doplniť prísadu možno so všetkými fľašami a dýzami kompatibilnými s osobnými automobilmi dostupnými na mnohých benzínových čerpacích staniciach či predajniach. Alebo môžete použiť niektoré z doplňovacích čerpadiel AdBlue®, ktoré sú dostupné na niektorých čerpacích staniciach špeciálne navrhnutých pre osobné vozidlá. Nepoužívajte čerpadlá AdBlue® pre nákladné alebo úžitkové vozidlá.
● Naplňte si nádrže vďaka širokému výberu fliaš v ponuke. Alebo si jednoducho choďte pre náplň k miestnemu predajcovi značky Opel.
● V prípade, že sa malé množstvo prísady AdBlue® dostane do kontaktu s lakovanými dielmi vozidla, utrite ich a v prípade potreby opláchnite miesto vodou.

Close

● Inovačná technológia SCR (selektívna katalytická redukcia): BlueInjection je súčasťou systému dodatočnej úpravy výfukových plynov od spoločnosti Opel.
● Technológia BlueInjection priamo vstrekuje prísadu AdBlue® do výfukového potrubia a spúšťa chemickú reakciu, ktorá znižuje úroveň škodlivých emisií oxidov dusíka tým, že ich premieňa na dusík a vodnú paru, ktoré sú pre životné prostredie neškodné.
AdBlue® je číra, nehorľavá kvapalina bez toxických vlastností a zápachu, ktorá sa skladá iba z 32,5 % močoviny a 67,5 % vody.

Close

Postarali sme sa o to, aby sa na vašom vozidle jazdilo rovnako efektívne ako pred aktualizáciou, pokiaľ ide o úsporu paliva, výkon a úroveň hluku. V dôsledku aktualizácie riadiacej jednotky motora sa priemerná spotreba prísady AdBlue® zvýši. Nižšie nájdete hlavné údaje:

Dosiahnutím dojazdu AdBlue® 900 km budete pravidelne dostávať správu:
Nebude možné naštartovať o 900 km.

 

V prípade že sa zobrazí toto varovanie, prosím doplňte aspoň 5l AdBlue®.

V prípade úplne prázdnej nádrže motor nenaštartuje.

 

* Spotreba sa môže líšiť v závislosti napr. od spôsobu jazdy či zaťaženia vozidla.
**Nádrž musí byť úplne naplnená.

 

Spotreba paliva:

 

Insignia 2.0 CDTI
Spotreba paliva v l/100 km: mesto 5.8 - 5.5, mimo mesta 4.0 - 3.6, kombinovaná 4.7 - 4.3,; emisie CO2 v g/km: kombinované 124 - 114.

V súlade s nariadením R (EC) No. 715/2007 (v aplikovateľnom znení).