Opel -

OPEL FINANCE.

Opel Finance zastrešuje spoluprácu značky OPEL a spoločnosti ČSOB Leasing, a.s. od októbra 2009, kedy sa spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. stala výhradným partnerom v oblasti financovania vozidiel značky OPEL na Slovensko trhu. Úzke prepojenie týchto dvoch spoločností súčasne zabezpečuje dostupnosť výhodných finančných produktov a podmienok financovania pre zákazníkov značky OPEL.