Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


NAŠE PORTFÓLIO.

Spoločnosť Opel ponúka viac ako 2 500 rôznych repasovaných dielov a neustále rozširuje a aktualizuje ich portfólio. Program originálnych výmenných dielov Opel pokrýva širokú škálu skupín výrobkov, ako sú: motory a hlavy valcov, štartéry, alternátory, turbodúchadlá, kompresory klimatizácie, prevodovky, brzdové strmene, čerpadlá posilňovačov riadenia, skrine riadenia, súpravy spojok, hnacie hriadele, elektronické riadiace jednotky motora, vstrekovacie čerpadlá, vstrekovače paliva, rádiá a prístrojové panely. PREČÍTAJTE SI VIAC ZOBRAZIŤ MENEJ