Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


ASISTENČNÁ SLUŽBA OPEL

  • Odtiahnutie do autorizovaného servisu Opel, ak nie je možná okamžitá oprava
  • Náhradné vozidlo, v prípade potreby
  • Ubytovanie v hoteli
  • Doprava domov

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA OPEL

  • Možnosť predĺženia štandardnej 2-ročnej záruky výrobcu až o 3 roky
  • Pokrytie všetkých budúcich nákladov za rovnakých podmienok

SERVISNÁ PREHLIADKA OPEL

  • Všetky diely a náplne použité pri servise
  • Práce stanovené v servisnom pláne
  • Kontroly protikoróznej ochrany

OPRAVA OPOTREBOVANÝCH DIELOV OPEL

Bezplatná výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu