Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


ČO JE TO JAZDNÝ CYKLUS WLTP?

Jazdný cyklus WLTP pozostáva z niekoľkých fáz, ktoré vychádzajú z profilov každodennej jazdy motoristov z celého sveta. V porovnaní s cyklom NEDC je dynamickejší, zahŕňa menej fáz státia a vychádza z vyšších rýchlostí počas dlhšieho času, aby sa zohľadnili súčasné jazdné situácie.

 

Každá kombinácia motora a prevodovky konkrétneho typu vozidla sa testuje s najhospodárnejšou výbavou, ako aj s výbavou, ktorá je z hľadiska spotreby paliva najnáročnejšia. A hoci po zavedení postupu WLTP došlo k zvýšeniu uverejňovaných hodnôt spotreby paliva a emisií CO2, teraz viac zodpovedajú skutočnej spotrebe paliva a skutočným emisiám CO2.

PREČÍTAJTE SI VIAC ZOBRAZIŤ MENEJ