Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


Všetky nové vozidlá sa musia podrobiť štandardizovanému skúšobnému postupu, pri ktorom sa meria, koľko paliva vozidlo spotrebuje a či spĺňa prísne hraničné hodnoty emisií. Pre nové osobné vozidlá sa od 1. septembra 2017 v rámci EÚ zaviedol nový „celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá“ (WLTP). Tento nahrádza postup NEDC (nový európsky jazdný cyklus), ktorý sa používal od roku 1992. Všetci výrobcovia automobilov musia od 1. septembra 2018 povinne uverejňovať hodnoty zo skúšok na základe nového jazdného cyklu. Na tejto stránke nájdete najdôležitejšie fakty o postupe WLTP a ako sa líši od postupu NEDC, ako aj informácie o emisnej norme EURO 6d-TEMP a o tom, ako súvisí s postupom na meranie emisií pri skutočnej jazde (RDE). 
ZISTIŤ VIAC