Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


Integrovaná zodpovednosť za produkt

Vývoj

  • Posúdenie životného cyklu
  • Výber materiálu zameraný na trvalú udržateľnosť

 

Výroba

  • Používanie recyklovaných materiálov (recyklátov)

 

Použitie

  • Likvidácia u predajcu (odpadové hospodárstvo)
  • Náhradné diely

 

Zhodnotenie

  • Zhodotenie vozidla
  • Odstránenie znečistenia a predúprava
  • Smernica EÚ o vozidlách po dobe životnosti
PREČÍTAJTE SI VIAC ZOBRAZIŤ MENEJ