Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


"COMPASS".

"Compass" organizuje dizajnové prvky budúcej masky vozidiel Opel okolo dvoch výrazných osí, ktoré sa pretínajú v logu značky, a vytvárajú tak veľmi jasnú kontinuitu a konzistentnosť.

"VIZOR".

"Vizor" vytvára novú vizuálnu identitu budúcich modelov značky Opel, kde ústredným bodom je logo Opel. Tento samostatný modul lemuje maticové svetlomety LED a všetky technologické prvky.

"PURE PANEL".

"Pure Panel" je výnimočná funkcia nového interiéru. Čistý a prívetivý prístrojový panel uložený do jedinej širokej obrazovky. Digitálna detoxikácia pre uvoľnenú jazdu.