Contents inside this Slide Collection are only authorable inside of this page.

You must add a Slide component for each slide that you want within a Multimedia Scroller on this template first.

After adding a Slide component, you can then add additional components to the parsys of the Slide component.


Rádio

  • Rádio AM/FM/DAB+1
  • Prehrávač CD diskov1
  • Rozhranie Bluetooth®2 s funkciou prehrávania hudby a telefonovania bez používania rúk (hands-free) vrátane prístupu k telefónnemu zoznamu a zoznamu hovorov
  • Ovládacie prvky na volante1
  • USB konektor na nabíjanie a prehrávanie zvuku z mobilného zariadenia

 

1Voliteľná výbava.

2Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG Inc. Informácie o kompatibilite nájdete na stránke www.url.com.

PREČÍTAJTE SI VIAC ZOBRAZIŤ MENEJ