Contents inside this Tab Collection are only authorable inside of this page.

The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID leasing
Title Výhody lízingu elektrického vozidla
Pretext
Icon to Display
Ak sa rozhodnete pre lízing automobilu, máte k dispozícii kvalitné vozidlo za pomerne nízky mesačný poplatok. Krátke zmluvné obdobia poskytujú nájomcovi možnosť jazdiť vždy s najnovšou technológiou. Komerčný lízing má ďalšie dve výhody. Spýtajte sa na ne u predajcov Opel.
Ako osoba, ktorá si prenajíma vozidlo značky Opel, budete jazdiť na najmodernejšom vozidle a vďaka tomu využívať výhody najnovších vývojových trendov, napr. v oblasti dojazdu a technológie akumulátorov
Vďaka krátkym lízingovým zmluvám je možné vozidlo vymeniť za aktuálnejší model každé dva až tri roky, v závislosti od vašej lízingovej zmluvy
Pomerne nízke lízingové sadzby umožňujú vybrať si model s viacerými možnosťami výbavy a doplnkového vybavenia
Výhodné ponuky lízingu pre vodičov s nízkym počtom najazdených kilometrov
Pri komerčnom lízingu (vrátane živnostníkov a nezávislých pracovníkov) sú lízingové sadzby často odpočítateľné od dane

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID buying
Title Výhody financovania elektrického vozidla
Pretext
Icon to Display
Pri kúpe vozidla je možno výhodné vziať si úver na financovanie jeho kúpnej ceny. Úver je možné splácať v mesačných splátkach spravidla až po dobu šiestich rokov, vďaka čomu nie je potrebná vysoká počiatočná investícia. Hoci zákonným majiteľom vozidla sa stanete až po úplnom splatení úveru, vozidlo môžete používať bez obmedzení už pri jeho splácaní – pričom o jeho údržbe rozhodujete vy sami. Takto sa finančne podporuje nákup elektrických vozidiel. Okrem oslobodenia od dane z motorového vozidla má kupujúci v niektorých krajinách výhodu štátom dotovaného environmentálneho bonusu a inovačného bonusu. Okrem toho mnohé miestne orgány ponúkajú aj ďalšie individuálne dotácie a stimuly.
Kúpa vozidla je možná aj v prípade, že nemáte finančné prostriedky na jeho okamžitú kúpu v plnej výške.
Po úplnom splatení pôžičky sa vozidlo stáva majetkom dlžníka.
Úver je možné splácať aj dlhšie časové obdobie (zvyčajne tri až šesť rokov)
Ak ide o anuitnú pôžičku, nie je potrebné platiť vysokú konečnú splátku
Vozidlo môžete používať toľko, koľko chcete. Počet najazdených kilometrov nie je obmedzený.
Na údržbu vozidla nie sú stanovené žiadne predpisy
Dočasné oslobodenie od dane z motorových vozidiel
Štátny inovačný bonus (do 12/2021) a environmentálny bonus ako podpora
Niektoré miestne orgány niekedy ponúkajú dodatočné financovanie.