Contents inside this Tab Collection are only authorable inside of this page.

The 'Tab' component contains necessary configuration for each tab on this page, you must add this component first for a tab that you want available to a Tabbed Navigation component.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID emmisions-transparency
Title Emisná transparentnosť
Pretext
Icon to Display

Emisná transparentnosť.

Od 1. septembra 2017 sa v niektorých nových vozidlách začali palivové emisie testovať podľa celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP), čo je nový, realistickejší skúšobný postup určený na meranie spotreby paliva a emisií CO2. Od 1. septembra 2018 postup WLTP úplne nahradil predchádzajúci skúšobný postup, nový európsky jazdný cyklus (NEDC), v prípade všetkých nových osobných vozidiel.

Tab Settings

Field Value
General
Active Tab False
Anchor ID clean-tech-e-mobility
Title Čisté technológie
Pretext
Icon to Display

Čisté technológie.

V rámci nášho záväzku voči udržateľnej budúcnosti sa zameriavame jednak na vývoj nových technológií, ktoré zvýšia účinnosť našich súčasných motorov, jednak na budovanie systému e-mobility na podporu našich budúcich elektromobilov.

Blueinjection.

Blueinjection.

Naše vznetové motory využívajú systém BlueInjection v rámci technológie selektívnej katalytickej redukcie (SCR). Kvapalina AdBlue®1 sa automaticky vstrekuje do výfukového potrubia, kde mení škodlivé emisie oxidu dusíka na dusík a vodnú paru, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie.Our diesel engines employ BlueInjection in their SCR (Selective Catalytic Reduction) technology. AdBlue®1 is automatically injected into the exhaust pipe to convert harmful nitrogen oxide emissions into nitrogen and water vapour, both of which are harmless to the environment.

 

1 AdBlue® je registrovaná ochranná známka združenia Verband der Automobilindustrie e.V.