pel Insignia Sports Tourer – Najčastejšie otázky (FAQ)
Opel Insignia Sports Tourer – Rozhranie HMI a informačno-zábavné systémy

Urobte si celkový obraz.

Prehľad informačno-zábavných systémov modelu Insignia Sports Tourer.

Kliknite sem
Opel Insignia Sports Tourer – Výukové programy o informačno-zábavných systémoch

Ste pripravení učiť sa?

Naše výukové programy vám ponúkajú priame skúsenosti týkajúce sa funkcií informačno-zábavných systémov modelu Insignia Sports Tourer.

Kliknutím sa zúčastníte na výukovom programe.

Skúšobná jazda

Jedna skúšobná jazda vám povie viac, než tisíc fotografií. Kliknite sem a vyskúšajte ho naživo.

Rezervujte si skúšobnú jazdu.

VY SA PÝTATE, MY ODPOVEDÁME.

Každá nová technológia prináša so sebou aj nové výzvy pre používateľa. Hoci systém IntelliLink v modeli Insignia Sports Tourer je vysoko intuitívny a jeho obsluha si nevyžaduje dodatočné vysvetľovanie, iste ešte zostáva zopár otázok o tom, ako využiť plný potenciál všetkých jeho funkcií. Ponúkame vám odpovede na väčšinu otázok, ktoré si možno kladiete.

 

Odpoveď získate kliknutím na podčiarknutú tému.

1. Audiosystém

Ako môžem meniť zvukový zdroj, napríklad z rádia FM na USB?

Opakovaným stlačením tlačidla „RÁDIO“ môžete prepínať medzi všetkými dostupnými multimediálnymi zdrojmi. Stlačením tlačidla „MÉDIÁ“ môžete prepínať medzi všetkými dostupnými multimediálnymi zdrojmi. Tip: Prípadne môžete posúvať dva prsty nahor/nadol po dotykovej ploche.

Ako môžem vyhľadať konkrétnu rozhlasovú stanicu alebo titul multimediálneho súboru?

Zvoľte zodpovedajúci zvukový zdroj. Potom kliknite na tlačidlo „Prehľadávať“ na hlavnej obrazovke audiosystému a vyhľadajte konkrétnu rozhlasovú stanicu alebo titul multimediálneho súboru. Tip: Prípadne môžete kliknúť na stred hlavnej obrazovky audiosystému, alebo otočiť otočným ovládačom hlavnej ponuky.

Prečo sa nemôžem dostať do svojho zoznamu skladieb alebo k albumom, keď pripojím zariadenie (napr. inteligentný telefón) cez rozhranie Bluetooth®? Funguje to však, keď pripojím to isté zariadenia cez konektor USB.

Prostredníctvom prehrávania cez rozhranie Bluetooth® môžete počúvať hudbu, ale nemáte prístup k metaúdajom, ako sú tituly skladieb, albumy či zoznamy skladieb. Ak chcete použiť túto funkciu, pripojte svoje zariadenie cez konektor USB.

Prečo sa na obrazovke nezobrazí názov skladby, keď počúvam hudbu cez rozhranie Bluetooth® (BT), napr. zo svojho inteligentného telefónu?

Ak chcete pri prehrávaní hudby cez rozhranie Bluetooth® zobraziť na obrazovke informačno-zábavného systému metaúdaje, ako je napríklad interpret či názov skladby, vaše zariadenie musí podporovať štandardný profil Bluetooth AVRCP 1.3 (alebo vyšší).

Prečo nepočujem žiadnu hudbu, keď sa pripojím k externému zvukovému zariadeniu (napr. cez zariadenie USB alebo iPod)?

Po pripojení k externému zvukovému zariadeniu stlačte tlačidlo „MÉDIÁ“ a prepnite na príslušný zdroj. V závislosti od počtu súborov uložených na vašom externom zariadení môže indexovanie trvať niekoľko sekúnd.

Ako si môžem prezerať priečinky vo svojom pripojenom zariadení, napr. na flash disku USB?

Na zariadeniach pripojených prostredníctvom rozhrania USB alebo pamäťovej karty SD si môžete prezerať hudbu pomocou funkcie prehliadania. Zobrazenie priečinkov nie je k dispozícii.

Koľko súborov vo formáte mp3 podporuje informačno-zábavný systém?

Informačno-zábavný systém podporuje 10 000 skladieb.

Kde si môžem zvoliť rozhlasovú stanicu?

Rozhlasovú stanicu si môžete zvoliť kliknutím na tlačidlo „Prehľadávať“ na hlavnej obrazovke audiosystému.

Ako zapnem/vypnem dopravný program (TP)?

Dopravný program (TP) môžete zapnúť/vypnúť prostredníctvom ponuky audiosystému. Na hlavnej obrazovke audiosystému kliknite na tlačidlo „Menu“ v pravom dolnom rohu.

Kde nájdem funkciu automatického ukladania?

Funkciu automatického ukladania nahradila funkcia prehliadania, ktorá umožňuje zvoliť dostupnú rozhlasovú stanicu zo zoznamu rozhlasových staníc.

Ako si môžem upraviť nastavenia zvuku?

Nastavenia zvuku si môžete upraviť v hlavnej ponuke audiosystému. Na hlavnej obrazovke audiosystému kliknite na tlačidlo „Menu“ v pravom dolnom rohu. Upravené nastavenia budú použité pre všetky zdroje. Tip: Ak chcete rýchlo prepínať medzi nastaveniami zvuku, môžete si ich uložiť ako obľúbené položky.

Prečo si nemôžem zvoliť pripojené zariadenie USB pomocou ovládačov na volante alebo prostredníctvom ovládacieho panela?

Skontrolujte, či má vaše pripojené zariadenie USB názov zariadenia (napr. „môj flash disk USB“).

3. Telefón

Ako pripojím svoj inteligentný telefón k informačno-zábavnému systému cez rozhranie Bluetooth® (BT)?

Ak chcete pripojiť svoj inteligentný telefón k informačno-zábavnému systému cez rozhranie BT, kliknite na tlačidlo „Telefón“ na úvodnej obrazovke a následne na možnosť „Spárovať zariadenie“. Presvedčte sa, či máte na svojom telefóne aktivované pripojenie BT.

Prečo sa môj inteligentný telefón nepripojil k informačno-zábavnému systému cez rozhranie Bluetooth® (BT)?

Skontrolujte, či je pripojenie BT aktívne a váš telefón viditeľný. Overte si, či je váš telefón kompatibilný s informačno-zábavným systémom – môžete tak urobiť na adrese: http://prod-www-seg2.gmds.plusline.net/content/opel/europe/master/hq/en/index/vehicles/opel-range/cars/new-insignia-4-door/index.html.

Prečo sa na obrazovke informačno-zábavného systému zobrazuje zoznam kontaktov a zoznam hovorov z môjho inteligentného telefónu ako prázdny, keď ho mám pripojený cez rozhranie Bluetooth® (BT)?

Ak chcete mať prístup k zoznamu kontaktov, váš inteligentný telefón musí podporovať protokol Bluetooth® cez profil PBAP (Phone Book Access Profile) o prístupe k telefónnemu zoznamu. Na niektorých telefónoch môže byť pri pripojení k informačno-zábavnému systému vozidla nastavené prístupové oprávnenie na prístup k zoznamu kontaktov a hovorov. Skontrolujte, či sú prístupové nastavenia vo vašom mobilnom telefóne správne. Vezmite, prosím, na vedomie, že kontakty uložené na SIM karte nie je možné zobraziť. V závislosti od veľkosti vášho telefónneho zoznamu môže načítanie kontaktov do informačno-zábavného systému vozidla trvať niekoľko minút. Ak problém pretrváva, skúste vo svojom inteligentnom telefóne aktualizovať softvér.

Môžem si v informačno-zábavnom systéme usporiadať kontakty, ktoré mám uložené vo svojom inteligentnom telefóne, podľa mena a priezviska?

Informačno-zábavný systém vozidla využíva na zobrazenie vašich kontaktov nastavenia vášho inteligentného telefónu.

Prečo sa skladba, zvolená prostredníctvom funkcie rozpoznávania reči môjho inteligentného telefónu (napr. služba Siri), nedá prehrať, hoci mám telefón pripojený cez rozhranie Bluetooth® (BT)?

Skontrolujte, či je BT audio zvolené ako aktívny zvukový zdroj. BT audio môžete zvoliť stlačením tlačidla „MÉDIÁ“.

Ako môžem použiť funkciu na rozpoznávanie reči svojho inteligentného telefónu (napr. služba Siri) prostredníctvom informačno-zábavného systému, keď je telefón pripojený cez rozhranie Bluetooth®?

Na úvodnej obrazovke kliknite na ikonu mobilného telefónu. Teraz môžete použiť funkciu na rozpoznávanie reči svojho inteligentného telefónu.

Prečo na obrazovke informačno-zábavného systému nevidím všetky telefónne čísla priradené ku kontaktu v mojom inteligentnom telefóne, hoci mám telefón pripojený cez rozhranie Bluetooth® (BT)?

K jednému kontaktu môžete v zozname svojich kontaktov priradiť viacero telefónnych čísel, napr. „súkromné“, „práca“ atď. Presvedčte sa, či majú jednotlivé kontakty vo vašom zozname priradené len jedno telefónne číslo v rámci jednej kategórie, označenej ako „ostatné“, „alternatívne“ alebo podobne.

Používa môj inteligentný telefón pripojený cez rozhranie Bluetooth® na telefonické hovory anténu vozidla?

Telefonické hovory sa uskutočňujú cez anténu vášho inteligentného telefónu. Profil SAP (SIM Access Profile) pre prístup k SIM karte nie je podporovaný.

4. Dotyková obrazovka

Ako môžem zvýšiť výkon dotykovej obrazovky?

Dotyková obrazovka je citlivá na tlak. Najmä ak vykonávate dotykové príkazy potiahnutím prsta, napríklad pri prezeraní obľúbených položiek, skúste prstami vyvinúť vyšší tlak.

Mám problém s čítaním displeja – v tme je príliš jasný a pri dennom svetle príliš tlmený. Ako môžem zlepšiť čitateľnosť displeja?

Ak chcete zlepšiť čitateľnosť displeja, kliknutím na tlačidlo „NASTAVENIA“ na úvodnej obrazovke môžete prepínať medzi nočným režimom, denným režimom a automatickým režimom. Z ponuky nastavení zvoľte možnosť „Displej“. Tip: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak zvolíte automatický režim.

Podporuje dotyková obrazovka príkazy pomocou pohybu prstov tak ako dotyková plocha?

Nie, dotyková obrazovka na rozdiel od dotykovej plochy podporuje len príkazy pomocou pohybu jedného prsta.

5. Dotyková plocha

Ako môžem zlepšiť rozpoznávanie príkazov pomocou pohybu prstov na dotykovej ploche?

Venujte chvíľu oboznámeniu sa s dotykovou plochou. Pohybujte po nej prstami pomaly a rovnomerne.

Ako pomocou dotykovej plochy zvolím prvok na displeji?

Po nastavení kurzora na požadovaný prvok pomocou dotykovej plochy musíte dotykovú plochu stlačiť, až kým neklikne. Ťuknutím sa požadovaný úkon nespustí.

Prečo nemôžem na displeji zvoliť niektoré prvky pomocou kurzora dotykovej plochy?

Niektoré prvky, ako je napríklad klávesnica pri zadávaní cieľov cesty pre funkciu navádzania na cieľ alebo numerická klávesnica pri vytáčaní telefónnych čísel, nie je možné zvoliť pomocou dotykovej plochy. V oboch prípadoch musíte použiť funkciu rozpoznávania písma, ktorou disponuje dotyková plocha.

Ako môžem zmeniť smer pohybu pri prechádzaní zoznamov alebo pohybe po navigačnej mape pomocou pohybu prstov na dotykovej ploche?

Kliknite na tlačidlo „NASTAVENIA“ na úvodnej obrazovke a z ponuky nastavení vyberte možnosť „Dotyková plocha“. Tu môžete meniť smer pohybu nahor/nadol a doľava/doprava.

Ako môžem zlepšiť schopnosť dotykovej plochy rozpoznávať písmo?

Píšte iba veľkými písmenami a vyskúšajte rôzne nastavenia rýchlosti písania. K tomuto nastaveniu sa dostanete pomocou obrazovky rozpoznávania znakov: zvoľte na nej ikonu pre nastavenia, a potom kliknite na tlačidlo „Rýchlosť písania“.

Ako môžem na displeji zvoliť jeden z navrhovaných znakov, keď píšem v režime rozpoznávania písaných znakov?

Ak znak, ktorý ste napísali, systém správne nerozpoznal, môžete vyhľadať správny znak v zozname alternatívnych možností. Cez tento zoznam môžete prechádzať pohybom dvoch prstov nahor alebo nadol. Zmeny sa automaticky použijú, keď začnete písať nasledujúci znak. Svoju voľbu nemusíte potvrdiť.

Prečo sa zobrazí chybné hlásenie, keď pomocou dotykovej plochy zvolím tlačidlo funkcie rozpoznávania písma?

Funkciu rozpoznávania písma, ktorou disponuje dotyková plocha, je možné použiť len v prípadoch, kde je možné zadávať znaky, napr. pri zadávaní cieľa cesty pri navádzaní na cieľ, alebo na numerickej klávesnici pri vytáčaní telefónnych čísel. Funkciu rozpoznávania písma môžete použiť aj v abecedne zoradených zoznamoch, a preskočiť tak priamo na požadované písmeno.

Zadal som adresu pomocou dotykovej plochy. Ako pre túto adresu spustím navádzanie na cieľ?

Po zadaní adresy zostaňte v režime výberu znakov a stlačte dotykovú plochu dvoma prstami. Spustí sa vyhľadávanie adresy. Tip: nemusíte zadávať úplnú adresu.

Ktoré príkazy pomocou pohybu prstov rozpoznáva dotyková plocha?

Dotyková plocha rozpoznáva nasledovné príkazy pomocou pohybu prstov:

 

Dotyková plocha podporuje nasledovné príkazy pomocou pohybu troch prstov:

Vertikálne „švihnutie“ pomocou troch prstov: Zobraziť/Skryť zoznam obľúbených položiek (1)

Horizontálne „švihnutie“ pomocou troch prstov: Strana dozadu/dopredu, listovať v zozname obľúbených položiek (2)

 

Dotyková plocha podporuje nasledovné príkazy pomocou pohybu dvoch prstov:

V hlavnom menu:

– Vertikálne „švihnutie“ pomocou dvoch prstov: Strana dozadu/dopredu (3)

V zoznamoch:

– Vertikálne „švihnutie“ pomocou dvoch prstov: Rolovanie zoznamu nahor/nadol (4)

V navigačnej mape:

– Vertikálne/horizontálne „švihnutie“ pomocou dvoch prstov: Posúvanie mapy (5)

– Pohyb pomocou palca a ukazováka pre zväčšenie/zmenšenie objektu: Priblížiť/Vzdialiť objekt na mape (6)

V ponuke audiosystému:

– Horizontálne „švihnutie“ pomocou dvoch prstov: Preskočiť na nasledujúcu/poslednú skladbu/rozhlasový kanál (7)

– Vertikálne „švihnutie“ pomocou dvoch prstov: Prepnúť rádio/multimediálny zdroj (8)

Ako môžem zlepšiť rozpoznávanie pohybov pomocou prstov?

Snažte sa položiť prsty na dotykovú plochu naraz a vykonajte pohyb. Ak položíte jednotlivé prsty na dotykovú plochu s časovým posunom, napr. najprv ukazovák a po ňom prostredník, môže to narušiť schopnosť rozpoznávania pohybov pomocou prstov.

6. Funkcia rozpoznávania reči

Funkcia rozpoznávania reči nie vždy rozpozná moje príkazy. Ako môžem zlepšiť jej schopnosť rozpoznávania reči?

Snažte sa hovoriť prirodzene, nie príliš rýchlo, ani príliš nahlas. Po stlačení tlačidla funkcie rozpoznávania reči počkajte na pípnutie, potom hovorte.

Ako môžem prerušiť hlasovú výzvu počas aktívnej funkcie rozpoznávania reči a vysloviť príkaz bez toho, aby som musel čakať na skončenie hlasovej výzvy?

Hlasovú výzvu môžete prerušiť kedykoľvek stlačením tlačidla funkcie rozpoznávania reči na ovládacích prvkoch volantu. Počkajte na pípnutie, potom hovorte.

Prečo si nemôžem zvoliť hudobné tituly zo svojho inteligentného telefónu pomocou funkcie rozpoznávania hlasu, keď je telefón pripojený cez rozhranie Bluetooth® (BT)?

Výber hudobných titulov pomocou funkcie rozpoznávania hlasu funguje len vtedy, keď je váš externý multimediálny zdroj (v tomto prípade váš inteligentný telefón) pripojený k informačno-zábavnému systému pomocou rozhrania USB. Multimediálne tituly si však môžete zvoliť pomocou funkcie rozpoznávania hlasu vášho inteligentného telefónu (napr. služba Siri). Za multimediálny zdroj zvoľte BT-Audio.

Prečo funkcia rozpoznávania hlasu nerozumie môjmu príkazu, ktorým som zadal cieľovú adresu?

Ak chcete zadať cieľovú adresu pomocou funkcie rozpoznávania hlasu, je potrebné zadať jej položky v požadovanom poradí, ktoré je odlišné v závislosti od krajiny. Pre nemecké prostredie napríklad platí nasledovné poradie: mesto, názov ulice, prípadne aj číslo domu. Ďalšie informácie nájdete v príručke informačno-zábavného systému.

7. Prístrojový panel

Ako zmením počet informačných stránok, ktoré sa zobrazujú na displeji informačného panelu?

Jednotlivé stránky s informáciami si môžete zvoliť a zrušiť pomocou ovládacích prvkov na volante. Na ovládacom paneli volantu použite ľavé tlačidlo so šípkou, ktorým sa prepnete nado ponuky „Nastavenia“, a potom zvoľte možnosť „Informačné stránky“.

8. Obľúbené položky

Čo možno uložiť ako obľúbenú položku?

Takmer všetky prvky je možné uložiť ako obľúbené položky, napr. ciele cesty, telefónne kontakty, zoznamy skladieb, rozhlasové stanice atď. Ak sa vám niektorý prvok nepodarí uložiť, objaví sa správa.

Zmizol mi zoznam obľúbených položiek. Ako sa k nemu dostanem?

V niektorých menu je zoznam obľúbených položiek skrytý, aby nezaberal miesto. Obľúbené položky môžete kedykoľvek zobraziť kliknutím na tlačidlá so šípkou v pravom dolnom rohu obrazovky, alebo potiahnutím lišty s voľbou interakcie pomocou pohybu prstov. Prípadne môžete použiť dotykovú plochu („švihnutím“ troch prstov smerom nahor). Tip: obľúbené položky môžete opäť skryť pomocou dotykovej obrazovky alebo dotykovej plochy.

Ako si uložím novú obľúbenú položku?

Spustite príslušnú aplikáciu, napr. zoznam rozhlasových staníc alebo zoznam telefónnych kontaktov, a potom kliknite a podržte požadovaný prvok, čím sa v tomto umiestnení uloží nová obľúbená položka. Uloženie potvrdí krátke pípnutie. V niektorých prípadoch systém vyžaduje, aby ste zvolili aj konkrétnu položku, napr. názov skladby, album alebo adresu z vašich nedávnych cieľov cesty.

Ako môžem svoje obľúbené položky premenovať, odstrániť, alebo presúvať?

Obľúbené položky môžete premenovať, odstrániť, alebo presunúť, keď prejdete na obrazovku „NASTAVENIA“, kde zvolíte možnosť „Nastavenia rádia“ a následne kliknete na tlačidlo „Spravovať obľúbené položky“.

9. Video

Ako môžem prehrávať videá z externého zariadenia, napr. z flash disku USB?

Pripojte zariadenie, ktoré obsahuje videá, k informačno-zábavnému systému vozidla cez konektor USB. Stlačením tlačidla „Médiá“ prepnite na príslušný zdroj a kliknite na tlačidlo „Prechádzať“. Potom kliknite na tlačidlo „Viac“ na lište s voľbou interakcie vpravo dolu a zvoľte požadované video. Vezmite, prosím, na vedomie, že videá sa prehrajú len v prípade, ak je zatiahnutá parkovacia brzda.

Prečo pri prehrávaní videa nie je vidieť obraz? Zvuk počujem.

Skontrolujte, či je zatiahnutá parkovacia brzda.

10. Ostatné

Môžem zmeniť úvodnú obrazovku, napr. preskupiť poradie a polohu zobrazených aplikácií?

Ak chcete zmeniť usporiadanie úvodnej obrazovky, stlačte a podržte ikonu niektorej zo zobrazených aplikácií, až kým sa úvodná obrazovka neprepne do režimu, ktorý umožňuje úpravy. V tomto režime môžete preskupovať ikony v rámci jednej stránky alebo medzi viacerými stránkami potiahnutím ikony príslušnej aplikácie na požadované miesto pomocou prsta. Režim úprav ukončíte stlačením tlačidla „SPÄŤ“.

Je možné nastaviť čas systému automaticky?

Čas systému je možné nakonfigurovať tak, aby sa nastavoval automaticky. Prepnite sa do ponuky „NASTAVENIA“ a zvoľte možnosť „Čas a dátum“.

Má informačno-zábavný systém pevný disk, ktorý môžem použiť na ukladanie multimediálnych súborov, napríklad hudby?

Pevný disk na ukladanie multimediálnych súborov nie je k dispozícii. Ak chcete mať rýchly prístup k svojim obľúbeným skladbám, jednoducho si ich uložte ako obľúbené položky.

Ako vypnem informačno-zábavný systém?

Informačno-zábavný systém vypnete stlačením a podržaním otočného ovládača hlasitosti. Na obrazovke sa zobrazia hodiny. Tip: samotnú obrazovku môžete vypnúť, ak zvolíte možnosť „NASTAVENIA“ a následne „Displej“.

Ako zadám mutácie samohlások alebo ďalšie znaky pomocou klávesnice dotykovej obrazovky – napríklad „Ü“ pri zadávaní adresy pre navádzanie na cieľ?

Na klávesnici dotykovej obrazovky stlačte a podržte písmeno, až kým sa neobjaví ďalšia obrazovka, z ktorej je možné vybrať mutácie samohlások a ďalšie znaky. Ak chcete vybrať napríklad písmeno „Ü“, stlačte a podržte písmeno „Ü“. Tip: pri zadávaní adresy pre navádzanie na cieľ nie je potrebné použiť mutácie samohlások.

Ako odomknem informačno-zábavný systém bez odblokovacieho kódu?

V prípade, že informačno-zábavný systém je zamknutý a stratili ste odblokovací kód, je možné systém odomknúť u vášho miestneho partnera značky Opel.