Opel razí cestu: Odteraz budete môcť nájsť údaje o spotrebe paliva založené na budúcom platnom jazdnom cykle WLTP (Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). Od jesene 2017 bude jazdný cyklus WLTP právne záväzný a na rozdiel od Nového európskeho jazdného cyklu (NEDC), ktorý je povinný v súčasnosti, dôslednejšie odráža jazdné správanie moderných vodičov. Preto už teraz uľahčujeme zákazníkom odhad dennej spotreby svojich vozidiel. Prvým vozidlom, ktoré sme zmerali, je Astra, ďalšie modely budú nasledovať v neskoršej časti roka.

Predchádzajúce
 • ZISTITE VIAC O MERANÍ SPOTREBY WLTP:

Ďalej

* Podľa nariadení Komisie (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 692/2008 (v platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou konkrétnej ponuky, ale slúžia výhradne na porovnanie rôznych typov vozidiel.


** Nižšia hodnota predstavuje najnižšie nameranú hodnotu zo štyroch fáz cyklu WLTP, prevzatá zo spotreby paliva vozidla s najúspornejším vybavením s príslušnou kombináciou motora a prevodovky. Vyššia hodnota predstavuje najvyššie nameranú hodnotu zo štyroch fáz cyklu WLTP, pochádzajúca zo zodpovedajúcej spotreby paliva vozidla s vybavením pre maximálnu spotrebu paliva.

Ďalšie podrobnostiPredchádzajúce
 • ČO JE TO JAZDNÝ CYKLUS WLTP?

  Jazdný cyklus WLTP sa skladá z niekoľkých fáz, ktoré vychádzajú z bežných jazdných profilov motoristov z celého sveta.

  Pozrite sa na video: Čo je to jazdný cyklus WLTP?
Ďalej
Predchádzajúce
 • Výhody pre vás: Realistickejšie údaje o spotrebe.

  Pri jazdnom cykle WLTC sa v porovnaní so štandardom NEDC zohľadňujú situácie, ktoré bližšie zodpovedajú každodennému životu. Každodennú spotrebu bude preto možné vyhodnotiť lepšie.

  Pozrite sa na video: v čom je rozdiel?
Ďalej
Predchádzajúce
 • TIPY PRE ZNÍŽENIE SPOTREBY.

  Faktory ako výbava vozidla či počasie môžu ovplyvniť spotrebu paliva spôsobom, na ktorý nemáte vplyv. Ale vedeli ste, že viete znížiť spotrebu paliva až o tretinu?

Ďalej

OTÁZKY O NOVÝCH HODNOTÁCH SPOTREBY

Prečo je metóda NEDC už zastaralá?

NEDC (Nový európsky jazdný cyklus) bol predstavený v roku 1992, ale odvtedy sa zmenili vozidlá, cesty aj správanie za volantom. NEDC je umelý laboratórny test a slúži výhradne na porovnanie rôznych vozidiel, nie na zistenie reálnej spotreby. To znamená, že skutočná spotreba sa často veľmi líši od hodnoty, ktorú udáva NEDC. Hlavnými dôvodmi sú:

 

• teoretický profil jazdy nezodpovedá skutočnému profilu používateľa,
• nedostatočná akcelerácia,
• príliš veľa fáz zastavenia,
• neobsahuje fázy s vyššími rýchlosťami, napr. na diaľniciach, takže priemerná rýchlosť je príliš nízka,
• body radenia prevodových stupňov sú všeobecne definované podľa typu prevodovky, napr. sú rovnaké pre všetky vozidlá s manuálnou prevodovkou,
• nezohľadňuje sa voliteľná výbava.

Čo sa meria v rámci NEDC?

NEDC je od roku 1992 právne záväzný pre všetky vozidlá. NEDC vychádza z prakticky teoretického jazdného profilu a skladá sa z dvoch častí: Počas prvých 13 minút simuluje jazdu v mestskej prevádzke s množstvom zastavení. Druhá časť zodpovedá jazde mimo mesta s maximálnou rýchlosťou 120 km/h.

Aké sú štyri časti WLTP?

Aby bolo možné určiť realistickejšie hodnoty spotreby, jazdný cyklus WLTP vychádza z globálneho štatistického prieskumu o skutočných jazdných profiloch. Obsahuje štyri časti s rôznymi priemernými rýchlosťami, ktoré sú vo všeobecnosti reprezentatívne pre prevádzkové profily na celom svete: nízke, stredné, vysoké a mimoriadne vysoké. V každej fáze je rôzna miera a stupeň akcelerácie, brzdenia, zastavenia atď., ktoré odrážajú každodenné jazdné situácie.

Aký je rozdiel medzi NEDC a WLTP?

Od zavedenia NEDC v roku 1992 sa vozidlá aj jazdné štýly značne zmenili. Upravili sa testovacie parametre WLTP, ktoré lepšie odrážajú skutočné podmienky. Patrí medzi ne:

 

• dlhšie cykly (30 minút oproti 20 minútam)
• kratšie časy zastávok (13 % oproti 25 %)
• dlhšie vzdialenosti (cca 23 km oproti 11 km)
• vyššie rýchlosti (max. 130 km/h oproti 120 km/h)
• priemerné rýchlosti vyššie takmer o 50 %
• vyššie maximálne zrýchlenie a viac fáz so zrýchľovaním
• výkon motora vyšší približne o 20 až 30 % kvôli dynamickejším jazdným situáciám
• realistickejšie stanovenie jazdného odporu pri testoch spotreby paliva
• zohľadnenie voliteľného vybavenia vo vozidle.

 

Hodnoty získané podľa WLTP sú porovnateľné na celom svete, zatiaľ čo hodnoty NEDC sú platné len pre Európu.

Close

Kým súčasný cyklus NEDC hodnotí údaje o spotrebe „v mestskej, medzimestskej a kombinovanej prevádzke“ na základe teoretického profilu jazdy, cyklus WLTP využíva „skutočné“ jazdné profily získané z celosvetového štatistického prieskumu. Jazdný cyklus WLTP je rozdelený do štyroch fáz s rôznou priemernou rýchlosťou: nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká. Každá fáza obsahuje niekoľko úsekov jazdy, zastávok, zrýchľovania, brzdenia atď., ktoré spolu tvoria profily každodennej jazdy. Každá kombinácia motora/prevodovky je otestovaná v najúspornejšej ako aj najmenej úspornej verzii výbavy vozidla.

 

SPoločnosť Opel otestuje každý jeden model, počnúc modelom Astra. Zverejnené hodnoty určia rozsah od najnižšej po najvyššiu spotrebu pre každú kombináciu motora a prevodovky. Zákazník tak získa užitočné informácie o predpokladanej každodennej spotrebe konkrétneho modelu.

 

Upozornenie: Hodnoty podľa jazdného cyklu WLTP sa stanovujú pomocou štandardizovaného, preddefinovaného jazdného cyklu na skúšobnom zariadení.

Close

Hodnoty spotreby uvedené v "Novom Európskom jazdnom cykle" (NEDC) sú presné a ľahko porovnateľné, nie sú však dokonalé. Od roku 1992, keď sa jazdný cyklus NEDC stal právne záväzným, sa automobily aj jednotlivé jazdné štýly značne zmenili. Aby bolo možné lepšie odrážať nové podmienky, nanovo sa definovali skúšobné parametre v rámci "Celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá" (WLTP).

 

Teraz zohľadňujú:

 • Realistickejšiu jazdnú dynamiku a vonkajšiu teplotu
 • Väčšie skúšobné vzdialenosti
 • Vyššiu priemernú a maximálnu rýchlosť
 • Kratšie zastávky
 • Viac brzdenia a zrýchlenia.

 

V jazdnom cykle WLTP hrá úlohu aj vplyv voliteľného vybavenia.
Tento nový jazdný cyklus bude právne záväzný pre všetkých výrobcov automobilov od jesene 2017.

Close

Každodenná spotreba vozidla do značnej miery závisí od individuálneho profilu používania a miesta, kde vozidlo jazdí: mestská premávka, okresné cesty alebo diaľnice. Tieto rozdiely lepšie zohľadňuje jazdný cyklus WLTP. Namiesto výpočtu hodnôt len pre prevádzku „v meste, mimo mesta a kombinovanú" (podľa nariadení Komisie (ES) č. 715/2007 a 692/2008) na základe viac-menej teoretického jazdného profilu ponúka metóda WLTP štyri samostatné hodnoty pre rôzne vopred definované cestovné profily (nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká rýchlosť), ktoré vychádzajú zo štatistických prieskumov a z analýzy používateľských profilov a priemerov. Jazdný cyklus WLTP je navyše omnoho dynamickejší než NEDC a odráža vyššie zrýchlenie, vyššiu priemernú rýchlosť a vyššiu maximálnu rýchlosť vozidla.

 

Hodnoty uvedené pre model Opel Astra od júna 2016 možno vysvetliť nasledovne: Nižšia hodnota je najnižšia hodnota zo štyroch fáz WLTP pri jazde na modeli Opel Astra s najnižšími hodnotami spotreby paliva pre danú kombináciu motora a prevodovky. Vyššia hodnota je najvyššia hodnota zo štyroch fáz cyklu WLTP pri jazde na modeli Opel Astra s najvyššími hodnotami spotreby paliva pre danú kombináciu motora a prevodovky. Získané hodnoty poskytujú dobrý prehľad a užitočné informácie o predpokladanej každodennej spotrebe paliva.

 

Upozornenie: Hodnoty podľa jazdného cyklu WLTP sa stanovujú pomocou štandardizovaného, preddefinovaného jazdného cyklu na skúšobnom zariadení.

Close

Jazdný cyklus WLTP („Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá“) rieši kľúčové nedostatky cyklu NEDC („Nový európsky jazdný cyklus“). NEDC predstavuje súčasný spôsob merania stanovený nariadeniami Komisie (ES) č. 715/2007 a 692/2008. Právne predpisy v súčasnosti vyžadujú zverejňovanie hodnôt o spotrebe paliva a hladine emisií určených podľa tejto metódy. Profil jazdy nového jazdného cyklu predovšetkým lepšie zodpovedá každodennej prevádzke a meranie sa neuskutočňuje len pre konkrétnu úroveň výbavy, ale zohľadňuje sa aj vplyv dodatočného voliteľného vybavenia.

 

Každodenná spotreba vozidla do značnej miery závisí od individuálneho profilu používania a miesta, kde vozidlo jazdí: mestská premávka, okresné cesty alebo diaľnice. Tieto rozdiely lepšie zohľadňuje jazdný cyklus WLTP. Namiesto výpočtu hodnôt len pre prevádzku „v meste, mimo mesta a kombinovanú" (podľa nariadení Komisie (ES) č. 715/2007 a 692/2008) na základe viac-menej teoretického jazdného profilu ponúka metóda WLTP štyri samostatné hodnoty pre rôzne vopred definované cestovné profily (nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká rýchlosť), ktoré vychádzajú zo štatistických prieskumov a z analýzy používateľských profilov a priemerov. Jazdný cyklus WLTP je navyše omnoho dynamickejší než NEDC a odráža vyššie zrýchlenie, vyššiu priemernú rýchlosť a vyššiu maximálnu rýchlosť vozidla.

 

Hodnoty uvedené pre model Opel Astra od júna 2016 možno vysvetliť nasledovne: Nižšia hodnota je najnižšia hodnota zo štyroch fáz WLTP pri jazde na modeli Opel Astra s najnižšími hodnotami spotreby paliva pre danú kombináciu motora a prevodovky. Vyššia hodnota je najvyššia hodnota zo štyroch fáz cyklu WLTP pri jazde na modeli Opel Astra s najvyššími hodnotami spotreby paliva pre danú kombináciu motora a prevodovky. Získané hodnoty poskytujú dobrý prehľad a užitočné informácie o predpokladanej každodennej spotrebe paliva.

 

Upozornenie: Hodnoty podľa jazdného cyklu WLTP sa stanovujú pomocou štandardizovaného, preddefinovaného jazdného cyklu na skúšobnom zariadení.