Spoločnosť Opel udáva tón: As of now, you can find údaje o spotrebe stanovené na základe budúceho platného jazdného cyklu WLTP (Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá). Od jesene 2017 bude jazdný cyklus WLTP právne záväzný a na rozdiel od dnes povinného Nového Európskeho jazdného cyklu (NEDC) sa viac približuje moderným spôsobom jazdy. Preto zákazníkom uľahčujeme odhad každodennej spotreby ich vozidiel. Ako prvý sme testu podrobili model Astra, koncom roka budú nasledovať ďalšie modely.

* Podľa nariadení Komisie (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 692/2008 (v platnom znení). Údaje sa nevzťahujú na konkrétne vozidlo a nie sú súčasťou konkrétnej ponuky, ale slúžia výhradne na porovnanie rôznych typov vozidiel.


** Nižšia hodnota predstavuje najnižšiu nameranú hodnotu zo štyroch fáz jazdného cyklu WLTP pri spotrebe paliva vozidla s najúspornejším vybavením vzhľadom na kombináciu motora a prevodovky. Vyššia hodnota predstavuje najvyššiu nameranú hodnotu zo štyroch fáz cyklu WLTP na základe príslušnej spotreby paliva vozidla, ktorého vybavenie je najmenej úsporn.

Viac informáciíPredchádzajúce
 • Výhody pre vás: Realistickejšie údaje o spotrebe.

  Pri jazdnom cykle WLTC sa v porovnaní so štandardom NEDC zohľadňujú situácie, ktoré bližšie zodpovedajú každodennému životu. Každodennú spotrebu bude preto možné vyhodnotiť lepšie.

Ďalej
Predchádzajúce
 • ČO JE TO JAZDNÝ CYKLUS WLTP?

  Jazdný cyklus WLTP sa skladá z niekoľkých fáz, ktoré vychádzajú z bežných jazdných profilov motoristov z celého sveta.

Ďalej
Predchádzajúce
 • JEDNODUCHÉ TIPY NA ÚSPORU PALIVA

  Konštrukcia vozidla a počasie sú faktory ovplyvňujúce spotrebu paliva spôsobom, ktorý nedokážete ovládať. Ale vedeli ste, že môžete ovplyvniť až 1/3 spotreby vozidla?

 • TIP 1:

  Znížením hmotnosti usporíte palivo!

  Vo vozidle prevážajte len potrebné predmety, pretože každým gramom navyše sa spotrebuje viac paliva. A keď už hovoríme o znižovaní hmotnosti: ak nepotrebujete strešný a zadný nosič, odmontujte ich.

  TIP 2:

  Neplytvajte časom ani palivom!

  Moderné motory nevyžadujú zahrievanie – zbytočne sa pri ňom spotrebuje palivo. Lepšie je jednoducho nasadnúť, naštartovať a vyraziť!

 • TIP 3:

  Preraďte vyššie!

  Jednoduché pravidlo radenia rýchlostí pre úsporu paliva: 30 km/h na 3. stupni, 40 km/h na 4. stupni a tak ďalej. A keď naskočí zelená, nezabudnite: Po prejdení dĺžky vozidla preraďte na 2. rýchlostný stupeň a ušetríte ešte viac!

  TIP 4:

  Ušetrite na elektrine!

  Príjemné doplnky často spotrebujú veľké množstvo energie. Takže klimatizáciu, vyhrievanie sedadiel a ďalšie elektrické zariadenia používajte obozretne. Pomôžu maličkosti, napríklad parkovanie v tieni a krížové vyvetranie interiéru v horúcom počasí.

 • TIP 5:

  Jazdite plynulo!

  Frequent braking and accelerating increase consumption unnecessarily. It's best to adapt to the traffic ahead in order to prevent inefficient stop-and-go driving.

  TIP 6:

  Nejazdite rýchlo.

  Každý vie, že čas sú peniaze, ale na diaľnici sa vyplatí trpezlivosť. Zvýšenie rýchlosti má za následok neprimerané zvýšenie spotreby paliva, takže nádrž sa vyprázdni rýchlejšie.

 • TIP 7:

  Doprajte svojmu vozidlu krátku prestávku!

  Ak budete stáť dlhšie ako 10 sekúnd, vyplatí sa vypnúť motor a ušetriť palivo. Mimochodom, mnoho vozidiel Opel už disponuje automatickým mechanizmom Štart/stop.

  TIP 8:

  Nešetrite na údržbe!

  Svoje vozidlo by ste mali aj pravidelne kontrolovať: Možno stačí nový vzduchový filter alebo zapaľovacie sviečky, ale úsporne môžete jazdiť len v prípade, ak každý komponent pracuje tak, ako má. Nezabudnite: Nejazdite s podhustenými pneumatikami – zvyšujú valivý odpor.

Ďalej
Predchádzajúce
 • Prehľad

 • TIP 1 & 2

 • TIP 3 & 4

 • TIP 5 & 6

 • TIP 7 & 8

Ďalej

OTÁZKY O NOVÝCH HODNOTÁCH SPOTREBY

Prečo je metóda NEDC už zastaralá?

NEDC (Nový európsky jazdný cyklus) bol predstavený v roku 1992, ale odvtedy sa zmenili vozidlá, cesty aj správanie za volantom. NEDC je umelý laboratórny test a slúži výhradne na porovnanie rôznych vozidiel, nie na zistenie reálnej spotreby. To znamená, že skutočná spotreba sa často veľmi líši od hodnoty, ktorú udáva NEDC. Hlavnými dôvodmi sú:

 

• teoretický profil jazdy nezodpovedá skutočnému profilu používateľa,
• nedostatočná akcelerácia,
• príliš veľa fáz zastavenia,
• neobsahuje fázy s vyššími rýchlosťami, napr. na diaľniciach, takže priemerná rýchlosť je príliš nízka,
• body radenia prevodových stupňov sú všeobecne definované podľa typu prevodovky, napr. sú rovnaké pre všetky vozidlá s manuálnou prevodovkou,
• nezohľadňuje sa voliteľná výbava.

Čo sa meria v rámci NEDC?

NEDC je od roku 1992 právne záväzný pre všetky vozidlá. NEDC vychádza z prakticky teoretického jazdného profilu a skladá sa z dvoch častí: Počas prvých 13 minút simuluje jazdu v mestskej prevádzke s množstvom zastavení. Druhá časť zodpovedá jazde mimo mesta s maximálnou rýchlosťou 120 km/h.

Aké sú štyri časti WLTP?

Aby bolo možné určiť realistickejšie hodnoty spotreby, jazdný cyklus WLTP vychádza z globálneho štatistického prieskumu o skutočných jazdných profiloch. Obsahuje štyri časti s rôznymi priemernými rýchlosťami, ktoré sú vo všeobecnosti reprezentatívne pre prevádzkové profily na celom svete: nízke, stredné, vysoké a mimoriadne vysoké. V každej fáze je rôzna miera a stupeň akcelerácie, brzdenia, zastavenia atď., ktoré odrážajú každodenné jazdné situácie.

Aký je rozdiel medzi NEDC a WLTP?

Od zavedenia NEDC v roku 1992 sa vozidlá aj jazdné štýly značne zmenili. Upravili sa testovacie parametre WLTP, ktoré lepšie odrážajú skutočné podmienky. Patrí medzi ne:

 

• dlhšie cykly (30 minút oproti 20 minútam)
• kratšie časy zastávok (13 % oproti 25 %)
• dlhšie vzdialenosti (cca 23 km oproti 11 km)
• vyššie rýchlosti (max. 130 km/h oproti 120 km/h)
• priemerné rýchlosti vyššie takmer o 50 %
• vyššie maximálne zrýchlenie a viac fáz so zrýchľovaním
• výkon motora vyšší približne o 20 až 30 % kvôli dynamickejším jazdným situáciám
• realistickejšie stanovenie jazdného odporu pri testoch spotreby paliva
• zohľadnenie voliteľného vybavenia vo vozidle.

 

Hodnoty získané podľa WLTP sú porovnateľné na celom svete, zatiaľ čo hodnoty NEDC sú platné len pre Európu.

Close

Hodnoty spotreby uvedené v „Novom európskom jazdnom cykle“ (NEDC) sú presné a ľahko porovnateľné, ale nie sú dokonalé. Od roku 1992, keď sa NEDC stal právne záväzným, sa vozidlá aj jednotlivé jazdné štýly podstatne zmenili. Preto boli testovacie parametre upravené do podoby „Celosvetovo harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá“ (WLTP), ktorý lepšie odráža nové podmienky.

 

Teraz sa berie do úvahy:

 • realistickejšia jazdná dynamika a vonkajšie teploty
 • väčšie skúšobné vzdialenosti
 • vyššia priemerná a maximálna rýchlosť
 • kratšie zastávky
 • väčší podiel brzdenia a akcelerácie.

 

V jazdnom cykle WLTP hrá úlohu aj vplyv voliteľného vybavenia.
Tento nový jazdný cyklus bude právne záväzný pre všetkých výrobcov automobilov od jesene 2017.

Close

Kým súčasný cyklus NEDC hodnotí údaje o spotrebe „v mestskej, medzimestskej a kombinovanej prevádzke“ na základe teoretického profilu jazdy, cyklus WLTP využíva „skutočné“ jazdné profily získané z celosvetového štatistického prieskumu. Jazdný cyklus WLTP je rozdelený do štyroch fáz s rôznou priemernou rýchlosťou: nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká. Každá fáza obsahuje niekoľko úsekov jazdy, zastávok, zrýchľovania, brzdenia atď., ktoré spolu tvoria profily každodennej jazdy. Každá kombinácia motora/prevodovky je otestovaná v najúspornejšej ako aj najmenej úspornej verzii výbavy vozidla.

 

SPoločnosť Opel otestuje každý jeden model, počnúc modelom Astra. Zverejnené hodnoty určia rozsah od najnižšej po najvyššiu spotrebu pre každú kombináciu motora a prevodovky. Zákazník tak získa užitočné informácie o predpokladanej každodennej spotrebe konkrétneho modelu.

 

Upozornenie: Hodnoty podľa jazdného cyklu WLTP sa stanovujú pomocou štandardizovaného, preddefinovaného jazdného cyklu na skúšobnom zariadení.

Close

Každodenná spotreba vozidla do značnej miery závisí od individuálneho profilu používania a miesta, kde vozidlo jazdí: mestská premávka, okresné cesty alebo diaľnice. Tieto rozdiely lepšie zohľadňuje jazdný cyklus WLTP. Namiesto výpočtu hodnôt len pre prevádzku „v meste, mimo mesta a kombinovanú" (podľa nariadení Komisie (ES) č. 715/2007 a 692/2008) na základe viac-menej teoretického jazdného profilu ponúka metóda WLTP štyri samostatné hodnoty pre rôzne vopred definované cestovné profily (nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká rýchlosť), ktoré vychádzajú zo štatistických prieskumov a z analýzy používateľských profilov a priemerov. Jazdný cyklus WLTP je navyše omnoho dynamickejší než NEDC a odráža vyššie zrýchlenie, vyššiu priemernú rýchlosť a vyššiu maximálnu rýchlosť vozidla.

 

Hodnoty uvedené pre model Opel Astra od júna 2016 možno vysvetliť nasledovne: Nižšia hodnota je najnižšia hodnota zo štyroch fáz WLTP pri jazde na modeli Opel Astra s najnižšími hodnotami spotreby paliva pre danú kombináciu motora a prevodovky. Vyššia hodnota je najvyššia hodnota zo štyroch fáz cyklu WLTP pri jazde na modeli Opel Astra s najvyššími hodnotami spotreby paliva pre danú kombináciu motora a prevodovky. Získané hodnoty poskytujú dobrý prehľad a užitočné informácie o predpokladanej každodennej spotrebe paliva.

 

Upozornenie: Hodnoty podľa jazdného cyklu WLTP sa stanovujú pomocou štandardizovaného, preddefinovaného jazdného cyklu na skúšobnom zariadení.

Close

Jazdný cyklus WLTP („Celosvetovo harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké vozidlá“) rieši kľúčové nedostatky cyklu NEDC („Nový európsky jazdný cyklus“). NEDC predstavuje súčasný spôsob merania stanovený nariadeniami Komisie (ES) č. 715/2007 a 692/2008. Právne predpisy v súčasnosti vyžadujú zverejňovanie hodnôt o spotrebe paliva a hladine emisií určených podľa tejto metódy. Profil jazdy nového jazdného cyklu predovšetkým lepšie zodpovedá každodennej prevádzke a meranie sa neuskutočňuje len pre konkrétnu úroveň výbavy, ale zohľadňuje sa aj vplyv dodatočného voliteľného vybavenia.

 

Každodenná spotreba vozidla do značnej miery závisí od individuálneho profilu používania a miesta, kde vozidlo jazdí: mestská premávka, okresné cesty alebo diaľnice. Tieto rozdiely lepšie zohľadňuje jazdný cyklus WLTP. Namiesto výpočtu hodnôt len pre prevádzku „v meste, mimo mesta a kombinovanú" (podľa nariadení Komisie (ES) č. 715/2007 a 692/2008) na základe viac-menej teoretického jazdného profilu ponúka metóda WLTP štyri samostatné hodnoty pre rôzne vopred definované cestovné profily (nízka, stredná, vysoká a mimoriadne vysoká rýchlosť), ktoré vychádzajú zo štatistických prieskumov a z analýzy používateľských profilov a priemerov. Jazdný cyklus WLTP je navyše omnoho dynamickejší než NEDC a odráža vyššie zrýchlenie, vyššiu priemernú rýchlosť a vyššiu maximálnu rýchlosť vozidla.

 

Hodnoty uvedené pre model Opel Astra od júna 2016 možno vysvetliť nasledovne: Nižšia hodnota je najnižšia hodnota zo štyroch fáz WLTP pri jazde na modeli Opel Astra s najnižšími hodnotami spotreby paliva pre danú kombináciu motora a prevodovky. Vyššia hodnota je najvyššia hodnota zo štyroch fáz cyklu WLTP pri jazde na modeli Opel Astra s najvyššími hodnotami spotreby paliva pre danú kombináciu motora a prevodovky. Získané hodnoty poskytujú dobrý prehľad a užitočné informácie o predpokladanej každodennej spotrebe paliva.

 

Upozornenie: Hodnoty podľa jazdného cyklu WLTP sa stanovujú pomocou štandardizovaného, preddefinovaného jazdného cyklu na skúšobnom zariadení.