STRATÉGIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES.

Táto webová stránka („Stránka“) je prevádzkovaná spoločnosťou Adam Opel AG, so sídlom Bahnhofsplatz, D-65423 Rüsselsheim, Nemecko, v mene skupiny prepojených spoločností distribuujúcich vozidlá značky Opel v Európe vrátane spoločnosti Opel Southeast Europe Kft., organizačná zložka, so sídlom APOLLO BUSINESS CENTRE, Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (“Opel”) a umiestnená na serveri vlastnenom spoločnosťou General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Sídlo spoločnosti General Motors Holdings LLC je. Všetky ostatné mikrostránky prevádzkované spoločnosťou Adam Opel AG sú umiestnené v Európe.

 

Pred použitím tejto Stránky si prosím pozorne prečítajte túto stratégiu, pretože vysvetľuje ako budeme spracovávať osobné údaje a ako používame cookies. Používanie tejto Stránky znamená, že s touto stratégiou súhlasíte. Ak nesúhlasíte s obsahom tejto Stránky, nepoužívajte túto Stránku.

1. Druh spracovávaných údajov/odkazy na iné webové stránky

Opel sa stará o Vaše súkromie. Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje s výnimkou informácií zhromažďovaných prostredníctvom cookies, tak ako je to vysvetlené nižšie v tejto stratégii.

Táto Stránka taktiež obsahuje odkazy na ďalšie Opel webové stránky alebo webové stránky našich distribútorov, autorizovaných servisov, ďalších pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Keď kliknete na takýto odkaz, prosím majte na zreteli, že tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.

 

Skontrolujte prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Opel nemôže niesť zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

2. Zhromažďovanie a využívanie informácií

Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, automaticky zhromažďujeme a uchovávame informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie používame pre efektívne spravovanie Stránky, aby sme sa dozvedeli viac o správaní našich užívateľov na Stránke, analyzovanie trendov a zbieranie demografických údajov o našich užívateľoch ako celku.

 

Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby).

 

Keď použijeme iné ako osobné údaje spolu s osobnými údajmi, sú tieto informácie považované za osobné údaje tak dlho, pokiaľ ostávajú vo svojej kombinácii.

3. Použitie cookies

Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

 

Čo je „cookie“?

„Cookie“ je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, ktorý zasielame do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom nášho web servera. Toto napríklad umožňuje našej internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť nášmu web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve webovej stránky Opel viac osobnú a lepšie zodpovedajúcu užívateľovým individuálnym potrebám.

 

Aké druhy cookies táto Stránka využíva?

Opel môže využívať dva druhy cookies na tejto Stránke:

  • Session cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.
  • Trvalé cookies: pre lepšie užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies. Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku. Trvalé cookies sú známe aj ako sledovacie cookies.

 

Existuje mnoho online publikácií týkajúcich sa cookies, pre prípad, ak by ste si chceli prečítať viac. Pozrite napríklad:

http://www.allaboutcookies.org

4. Cookies tretích strán

Opel môže využívať tretie strany ako zadávateľov reklamy pre účely zabezpečenia poskytovania reklamy a optimalizovania našej marketingovej komunikácie. Tretie strany ako zadávatelia reklamy používajú cookies na meranie efektivity reklamy a na prispôsobenie reklamného obsahu. Informácie, ktoré môžu tretie strany ako zadávatelia reklamy zhromažďovať, môžu zahŕňať údaje ako napríklad geolokačné údaje (vyplývajúce z IP-adresy) alebo kontaktné informácie ako je emailová adresa, pokiaľ budú tieto zhromažďované prostredníctvom tejto Stránky.

5. Webové signály a pixely

Táto Stránka obsahuje webové signály a pixely (nazývané aj ako „pixel tagy“). Webový signál je často transparentný grafický obrázok, zvyčajne nie väčší ako 1 pixel x 1 pixel, ktorý je umiestnený na webovej stránke alebo v e-maile, a ktorý sa používa na sledovanie on-line správania užívateľa navštevujúceho webovú stránku alebo zasielajúceho e-mail. Webové signály sú využívané technológiami tretích strán, na tejto Stránke od Omniture Publish, na monitorovanie aktivity návštevníkov našej Stránky. Umožňuje to sledovať, ktorý počítač navštívil určitú webovú stránku, kedy a odkiaľ (úroveň krajiny/mesta).

6. Sledovanie a analýza

Pre neustálu optimalizáciu svoje marketingovej komunikácie využíva Opel analytický software „Omniture Publish“ od Adobe Inc. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo cookies. Informácie zhromaždené prostredníctvom sledovacích pixelov a/alebo cookies sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Všetky informácie potrebné pre analýzu sú uložené na serveroch v Nemecku. Opel nebude zdieľať tieto informácie so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

7. Povolenie a zakázanie cookies a podobných technológií

Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

 

Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov 3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje.

Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača, aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies.

 

Majte prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

 

V prípade, že chcete zablokovať cookies tretích strán (alebo zmeníte názor neskôr), môžete vykonať príslušné nastavenia na nasledovnej webovej adrese: http://www.omniture.com/en/privacy/policy#optout

8. Zmeny stratégie ochrany osobných údajov

Akékoľvek budúce zmeny našej stratégie ochrany osobných údajov budú zverejnené na tejto stránke. Pravidelne prosím kontrolujte našu stratégiu ochrany osobných údajov pre jej aktualizácie alebo zmeny.

9. Kontaktujte nás

V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto stratégie ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese. To isté platí aj v prípade, ak chcete mať prístup k informáciám, ktoré máme o Vás zhromaždené prostredníctvom tejto Stránky alebo ak chcete, aby boli tieto informácie zmenené, blokované alebo vymazané.

 

Adam Opel AG

Bahnhofsplatz

D-65423 Rüsselsheim

Nemecko

 

Napíšte nášmu centru starostlivosti o zákazníkov: kunden.info.center@de.opel.com

T: +49(0) 6142 7-70

F: +49 (0) 6142) 7-7 88 00

Alebo

Opel Southeast Europe Kft., organizačná zložka

APOLLO BUSINESS CENTRE,

Mlynské nivy 4

821 0 Bratislava

Slovenská republika

 

V našom Oznámení nájdete úplné údaje spoločnosti.

Dátum: 2.marca 2012