OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA.

Autorské právo

Autorské právo 2009 Opel Automobile GmbH, so sídlom v meste Rüsselsheim, Nemecko. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, fotografie, grafické pbr/ázky, animácie, videá, hudba a ďalšie materiály na tejto Stránke podliehajú autorskému právu a ďalším právam na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Opel Automobile GmbH. Tieto materiály nesmú byť reprodukované, distribuované, modifikované alebo uverejnené na iných webových stránkach bez písomného povolenia spoločnosti Opel Automobile GmbH.

Ochranná známka

Známky na tejto Stránke zahŕňajú nielen: Opel Automobile GmbH, so sídlom v meste Rüsselsheim, Nemecko a Vauxhall, so sídlom v meste Luton, UK a ich príslušné logá, emblémy, slogany a názvy modelov sú ochranné známky a/alebo servisné značky spoločnosti General Motors Company, jej pobočiek, pridružených spoločností alebo spoločnostiach udeľujúcich licencie.