OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÉ PRÁVA.

Autorské právo

Autorské právo 2009 Adam Opel GmbH, so sídlom v meste Rüsselsheim, Nemecko. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, fotografie, grafické pbr/ázky, animácie, videá, hudba a ďalšie materiály na tejto Stránke podliehajú autorskému právu a ďalším právam na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Adam Opel GmbH. Tieto materiály nesmú byť reprodukované, distribuované, modifikované alebo uverejnené na iných webových stránkach bez písomného povolenia spoločnosti Adam Opel GmbH.

Ochranná známka

Známky na tejto Stránke zahŕňajú nielen: Adam Opel GmbH, so sídlom v meste Rüsselsheim, Nemecko a Vauxhall, so sídlom v meste Luton, UK a ich príslušné logá, emblémy, slogany a názvy modelov sú ochranné známky a/alebo servisné značky spoločnosti General Motors Company, jej pobočiek, pridružených spoločností alebo spoločnostiach udeľujúcich licencie.