Opel Good to Know - Recycling

Nájdite dealera Opel

Vyplňte niektoré z polí nižšie:

Opel - Sustainable Mobility

Trvalá udržateľnosť

Technológie, ktoré chránia životné prostredie a šetria palivo.

Ako môžeme znížiť vašu ekologickú stopu?

CESTA K ZELENŠÍM PASTVINÁM.

Recyklácia pre naše životné prostredie.

Životné prostredie je pre nás veľmi dôležité, a preto zvyšuje účinnosť nášho recyklačného procesu – produkty navrhujeme hneď od začiatku tak, aby boli trvalo udržateľné.

Návrh spoločnosti Opel týkajúci sa trvalej udržateľnosti je kľúčovým prvkom našej zodpovednosti za produkt. A jeho cieľom je znížiť množstvo odpadu produkovaného pri výrobe vozidla, ako aj po skončení jeho životnosti. Návrh spoločnosti Opel týkajúci sa trvalej udržateľnosti tvorí súčasť nášho záväzku chrániť životné prostredie a zachovávať cenné materiálne a energetické zdroje.