Kompatibilita telefónu

Skontrolujte kompatibilitu svojho mobilného telefónu s informačno-zábavným systémom vášho vozidla výberom jednej zo všetkých testovaných kombinácií. Informácie o predchádzajúcich modelových rokoch získate prostredníctvom servisnej linky alebo od svojho servisného partnera.

2015A/E: vozidlá vyrobené od augusta 2014
2015C: vozidlá vyrobené od januára 2015
2016A: vozidlá vyrobené od augusta 2015

Placeholder

Vybrali ste nasledovnú kombináciu vozidla, informačno-zábavného systému a mobilného telefónu

Funkcie